Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editöre Mektup: Ciddi depresyon saptanan akut koroner sendromlu hastaların psikiyatrik tedavilerinde yetersizlikler ve çözüm önerileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 265-266

Editöre Mektup: Ciddi depresyon saptanan akut koroner sendromlu hastaların psikiyatrik tedavilerinde yetersizlikler ve çözüm önerileri

Mutlu Vural1, Ömer Şatıroğlu1, Mehmet Acer2
1Avrupa Şafak Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
2Kırşehir Devlet Hastanesi, Psikoloji Bölümü

özet yok-editöre mektup

Anahtar Kelimeler: anahtar kelime yok

Letter to Editor: Shortcomings in the psychiatric treatment of major depression in patients with acute coronary syndrome and recommendations for amelioration

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mutlu Vural, Ömer Şatıroğlu, Mehmet Acer. Letter to Editor: Shortcomings in the psychiatric treatment of major depression in patients with acute coronary syndrome and recommendations for amelioration. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 265-266

Sorumlu Yazar: Mutlu Vural, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale