Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyolojide Yetkinlik Kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(1): 28-68

Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyolojide Yetkinlik Kılavuzu


A Competency Guide in Interventional Cardiology of Turkish Society of Cardiology

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. A Competency Guide in Interventional Cardiology of Turkish Society of Cardiology. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(1): 28-68
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale