TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 33 (1)
Cilt: 33  Sayı: 1 - Ocak 2005
1.
EDİTÖR'DEN
Editor's Page
Vedat SANSOY
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Dilate Kardiyomiyopatili Hastaların Hangisinde Sol Atriyal Spontan Ekokontrast Gelişir?
Which Patients with Dilated Cardiomyopathy Have Left Atrial Spontaneous Echo Contrast?
Güliz KOZDAĞ, Ahmet VURAL, Meltem ÖZDEN, Tayfun ŞAHİN, Dilek URAL, Ayşen AĞAÇDİKEN, Göksel KAHRAMAN, Teoman KILIÇ, Ertan URAL, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 2 - 9

3.
İleri Yaşta Teşhis Edilen Asemptomatik, Korono-Aortik Kollateral ile Seyreden Aort Koarktasyonu Olgusu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
An Adult Patient with Coarctation of Aorta and Corono-Aortic Collaterals Case Report and Reviewof the Literature
Mustafa ŞAHİNGERİ, İlkut ÖZER, Murat KURTOĞLU, Mehmet Emin KORKMAZ
Sayfalar 10 - 13

4.
Nadir Bir Sistolik Klik Nedeni: Spontan Pnömotoraks
A Rare Cause of Systolic Click: Spontaneous Pneumothorax
Mustafa ÖZGÜL, Abdullah DOĞAN, Erdoğan İBRİŞİM, Yasin TÜRKER
Sayfalar 14 - 16

5.
2004'te Kardiyovasküler Tıp Yayınlarımız: İlk Kez Gerileme ve Anlamı
Turkey's Publications in Cardiovascular Medicine Declined in 2004
Altan ONAT
Sayfalar 17 - 27

DIĞER YAZILAR
6.
Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyolojide Yetkinlik Kılavuzu
A Competency Guide in Interventional Cardiology of Turkish Society of Cardiology

Sayfalar 28 - 68
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem

Sayfalar 69 - 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale