Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyak resenkronizasyon tedavisi uygulanmış hastaların elektrokardiyografileri nasıl yorumlanmalıdır? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 705-710 | DOI: 10.5543/tkda.2019.87273

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi uygulanmış hastaların elektrokardiyografileri nasıl yorumlanmalıdır?

Yalçın Velibey
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Kardiyak resenkronizasyon tedavisi, elektrokardiyografi, biventriküler uyarı

How should the electrocardiogram of patients who have undergone cardiac resynchronization therapy be interpreted?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yalçın Velibey. How should the electrocardiogram of patients who have undergone cardiac resynchronization therapy be interpreted?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 705-710

Sorumlu Yazar: Yalçın Velibey, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale