Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kalp hastalarında antidepresan ve antipsikotik tedavide ilaç seçimi ve dikkat edilmesi gereken özellikler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 233-240

Kalp hastalarında antidepresan ve antipsikotik tedavide ilaç seçimi ve dikkat edilmesi gereken özellikler

Serkan Çay1, Şule Korkmaz1
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Antidepresan ve antipsikotik ilaç kullanımı genellikle konunun uzmanı psikiyatri hekimleri dışındaki hekimler tarafından çok iyi bilinmemektedir. Hemen hemen her ilaçta olduğu gibi bu ilaçların da kardiyovasküler etkileri vardır. Kardiyak ve psikiyatrik hastalıkların birlikte bulunabileceği göz önüne alındığında konunun önemi artmaktadır. Bu derlemede, kalp hastalığı bulunan kişilerde antidepresan ve antipsikotik tedavinin yeri, güvenilirliği, yan etkileri ve tedavi seçimi son bilgiler ışığında irdelendi.

Anahtar Kelimeler: Antidepresif ajan, trisiklik; antipsikotik ajan; anksiyete hastalıkları; kardiyovasküler hastalık; komorbidite; koroner hastalık; depresif bozukluk; serotonin gerialım inhibitörleri

Antidepressant and antipsychotic treatment in patients with cardiac diseases: drug choice and issues to be considered

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serkan Çay, Şule Korkmaz. Antidepressant and antipsychotic treatment in patients with cardiac diseases: drug choice and issues to be considered. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 233-240
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale