TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 33 (4)
Cilt: 33  Sayı: 4 - Haziran 2005
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Halkımızda abdominal obezitede risk faktörü kümelenmeleri ve demografik dağılımı
Clustering of risk factors for abdominal obesity in Turkish adults and its demographic distribution
Altan Onat, Hüseyin Uyarel, Ahmet Karabulut, Sinan Albayrak, Yüksel Doğan, Günay Can, Gülay Hergenç, Vedat Sansoy7
Sayfalar 195 - 203

2.
Glikoprotein IIb/IIIa blokajının başarılı primer perkütan koroner girişim sonrasında ST-segment gerilemesi üzerine etkisi
The effect of glycoprotein IIb/IIIa inhibition on ST-segment resolution following successful primary percutaneous coronary interventions
Hüseyin Uyarel, İsmail Erdem, Şennur Ünal Dayi, Hülya Kaşıkçıoğlu, Zeynep Tartan, Özgür Akgül, Dilek Şimşek, Ahmet Karabulut, Muhammed Gürdoğan, Ertan Ökmen, Neşe Çam
Sayfalar 204 - 211

3.
Koroner arter hastalarında aspirin direnci sıklığı
Evaluation of aspirin resistance in patients with coronary artery disease
Gültekin Faik Hobikoğlu, Tuğrul Norgaz, Hüseyin Aksu, Orhan Özer, Zekeriya Nurkalem, Mehmet Ertürk, Şennur Ünal Dayi, Ümit Akyüz, Ahmet Akyol, Ahmet Narin
Sayfalar 212 - 216

4.
Orlistat ile desteklenen diyet tedavisi sonucu zayıflamanın aort sertliği üzerine etkisi
The effect of weight loss associated with diet therapy and orlistat use on aortic stiffness
Şennur Ünal Dayi, Hülya Kaşıkçıoğlu, Nevzat Uslu, Zeynep Tartan, Hüseyin Uyarel, Ertan Ökmen, Özgür Akgül, Ali Buturak, Neşe Çam
Sayfalar 217 - 221

5.
Göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran bir olguda izole sol ventrikül divertikülü
Isolated left ventricular diverticulum in a patient presenting with chest pain
Mustafa Çalışkan, Doğan Erdoğan, Hakan Güllü, Haldun Müderrisoğlu
Sayfalar 222 - 224

DERLEME
6.
Bir sütçocuğunda aortopulmoner defekt ve kesintili aort arkusunun tek seansta düzeltilmesi
One-stage repair of aortopulmonary septal defect and interrupted aortic arch in an infant
Gülhis Batmaz, Halil Türkoğlu, Ahmet Şaşmazel, Vedat Bayer, Aydın Aytaç
Sayfalar 225 - 228

7.
Akut atriyal fibrilasyon nedeniyle başarılı elektriksel kardiyoversiyon uygulanan bir olguda aort kapağında papiller fibroelastomayı düşündüren ekokardiyografi bulguları
Echocardiographic diagnosis of papillary fibroelastoma in the aortic valve following successful cardioversion for acute atrial fibrillation
Serdar Sevimli, Mustafa Yılmaz, Yekta Gürlertop, Hüseyin Şenocak
Sayfalar 229 - 232

8.
Kalp hastalarında antidepresan ve antipsikotik tedavide ilaç seçimi ve dikkat edilmesi gereken özellikler
Antidepressant and antipsychotic treatment in patients with cardiac diseases: drug choice and issues to be considered
Serkan Çay, Şule Korkmaz
Sayfalar 233 - 240

DERLEME
9.
Hipertansiyon tedavisinde beta-blokerler: Kral gerçekten çıplak mı?
Beta-blockers for the treatment of hypertension: does the Emperor really have no clothes on?
Adnan Abacı
Sayfalar 241 - 247

10.
Doğuştan sağ atriyum divertikülü
Congenital right atrial diverticulum
Cemil Gürgün, Oğuz Yavuzgil, Ahmet Yıldız, Cahide Çınar
Sayfa 248
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
11.
2004 Yılı üst düzey kardiyoloji makalelerimizle ilgili yayınlanan dökümdeki eksikliklerin duyurulması
Altan Onat
Sayfa 249
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfalar 250 - 251
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale