Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzman yanıtları: Kronik böbrek hastalığı olan hastalardan hangilerine statin veriyorsunuz? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 366-366

Uzman yanıtları: Kronik böbrek hastalığı olan hastalardan hangilerine statin veriyorsunuz?

Tevfik Ecder
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul


Answers of specialist

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tevfik Ecder. Answers of specialist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 366-366

Sorumlu Yazar: Tevfik Ecder, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale