Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Varfarine bağlı cilt nekrozu: Eski bir soruna yeni bir çözüm [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 787-787 | DOI: 10.5543/tkda.2014.82342

Varfarine bağlı cilt nekrozu: Eski bir soruna yeni bir çözüm

Emir Cantürk1, Oğuz Karaca2, Onur Omaygenç2, Filiz Kızılırmak2, Ekrem Güler2
1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: varfarin, cilt nekrozu, yeni anti-koagülanlar

Warfarin-induced skin necrosis: a ‘novel’ solution to an old problem

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Emir Cantürk, Oğuz Karaca, Onur Omaygenç, Filiz Kızılırmak, Ekrem Güler. Warfarin-induced skin necrosis: a ‘novel’ solution to an old problem. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 787-787

Sorumlu Yazar: Oğuz Karaca, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale