Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner yavaş akım fenomeni ve mikroalbüminüri: Herhangi bir ilişki var mı? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 657-661 | DOI: 10.5543/tkda.2019.82258

Koroner yavaş akım fenomeni ve mikroalbüminüri: Herhangi bir ilişki var mı?

Alireza Amirzadegan1, Rosa Ghaderpanah1, Elham Rayzan2, Arya Aminorroaya2, Masih Tajdini1
1Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi, Tahran Kalp Merkezi ve Tıp Fakültesi, Tahran, İran
2Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi, Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Merkezi, Evrensel Bilimsel Eğitim ve Araştırma Ağı (USERN), Tahran, İran

AMAÇ
Koroner yavaş akım fenomeninin fizyopatolojisi (KYAF) pek anlaşılmamıştır. KYAF olan hastalarda endotel disfonksiyonunu düşündüren kanıtlar bizi ortak fizyopatolojiyi aydınlatmak için endotel disfonksiyonunun bir göstergesi olan mikroalbüminüri (MAÜ) ile KYAF arasındaki ilişkiyi değerlendirmeye teşvik etti.

YÖNTEMLER
Bu olgu kontrollü çalışmada Eylül 2016 ile Nisan 2018 arasında 15786 hasta tarandı. Tüm KYAF hastalarında göğüs ağrısı olup pozitif noninvaziv test nedeniyle koroner anjiyografi endikasyonu vardı. Hepsinde TIMI akım derecesi 2 veya düzeltilmiş TIMI kare sayısı >27 olup tıkayıcı koroner arter hastalığı kanıtı mevcut değildi. Kontrol grubunun koroner anjiyogramları tamamen normaldi. MAܒnün (AKO 30–300 mg/g) göstergesi olarak albümin kreatinin oranını (AKO) belirlemek için aç kalmış hastaların orta akım idrarları immünoturbidimetrik yöntemle analiz edildi. Olgu ve kontrol gruplarında MAÜ prevalansı karşılaştırıldı.

BULGULAR
Koroner anjiyogramı normal 154 kontrol olgusu ve KYAF olan 46 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubuna göre KYAF olanlarda MAÜ prevalansı daha yüksekti (%1.9’a ve %8.7, p=0.048). Majör risk faktörleri için düzeltmeler yapıldıktan sonra bile MAÜ ile KYAF arasındaki ilişki anlamlı derecedeydi.

SONUÇ
Çalışmamız MAÜ ile KYAF arasında ilişki olduğunu göstermiş ve endotel disfonksiyonunun KYAF’ye katkıda bulunduğunu doğrulamıştır. Hem tüm nedenli hem de kardiyovasküler mortalite açısından MAܒnün prognostik değeri nedeniyle bu bulgu son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Koroner yavaş akım fenomeni, koroner yavaş akım; endotel disfonksiyonu; mikroalbuminüri.

Coronary slow flow phenomenon and microalbuminuria: Is there any relationship?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alireza Amirzadegan, Rosa Ghaderpanah, Elham Rayzan, Arya Aminorroaya, Masih Tajdini. Coronary slow flow phenomenon and microalbuminuria: Is there any relationship?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 657-661

Sorumlu Yazar: Masih Tajdini, Iran
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale