Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Trombositten Zengin İntraoperatif Plazmaferezin Koroner Bypass Cerrahisinde Homolog Kan Kullanımı Üzerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(9): 526-531

Trombositten Zengin İntraoperatif Plazmaferezin Koroner Bypass Cerrahisinde Homolog Kan Kullanımı Üzerine Etkisi

Op.Hasan KARABULUT1, Op.Ahmet KORUKÇU1, Op.Hakan GERÇEKOĞLU1, Op.Remzi TOSUN1, Onur SOKULLU1, Mehtap ŞİŞMAN1, Mahmut AKYILDIZ1, Hüseyin SOYDEMİR1, Özkan KANTARCI1, Op.Hüseyin TOKLU1, Besim YİĞİTER1
Kardiopulmoner bypass, trombositten zengin intraoperatif plazmaferez

Trombositten zengin intraoperatif plazmaferez, operasyon bitiminde taze, hasarlanmamış trombositlerin ve pıhtılaşma faktörlerinin ototransfüzyonuna olanak sağlar. Bu teknolojiyi değerlendirmek için 1992-1994 yılları arasında Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'nde normal kanama ve pıhtılaşma bulguları olan ve rastgele seçilmiş 300 koroner bypasslı hasta plazmaferez (n=150) ve kontrol grubuna (n=150) kaydedildi. Bu amaçla hastalara Swan-Ganz kateteri takıldıktan hemen sonra plazmaferez başlatılıp heparinizasyondan önce işleme son verildi. Her iki grubun preoperatif özellikleri benzerdi. 70 yaşından genç hastalarda hemoglobin düzeyinin 7 gr/100 ml'den az ve 70 yaşın üzerindeki hastalarda hemoglobin düzeyinin 8 gr/100 ml'den az olması transfüzyon için kesin endikasyon olarak alındı. İntraoperatif plazmaferez alan grupta mediastinal drenaj 552 ± 26 cc. olurken kontrol grubunda 760 ± 35 cc. (p<0,01) oldu ve belirgin bir azalma gösterdi. Ortalama homolog kan transfüzyonu ise çalışma grubunda 1,02 Ü, kontrol grubunda 1,9 Ü (p<0,02) olarak bulundu. Transfüzyona gerek görülmeyen hastalar arasında da çalışma grubunda % 54,6 (n=82), kontrol grubunda % 34,6 (n=52) (p<0,001) ile istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Bu teknik gerek postoperatif drenajı, gerekse homolog kan transfüzyonuna olan gereksinimi azaltması yönünde kullanışlıdır.

Anahtar Kelimeler: Kardiopulmoner bypass, trombositten zengin intraoperatif plazmaferez

Effect of Platelet-rich Intraoperative Plasmapheresis on the Need for Homologous Blood Use in Coronary Bypass Surgery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Op.Hasan KARABULUT, Op.Ahmet KORUKÇU, Op.Hakan GERÇEKOĞLU, Op.Remzi TOSUN, Onur SOKULLU, Mehtap ŞİŞMAN, Mahmut AKYILDIZ, Hüseyin SOYDEMİR, Özkan KANTARCI, Op.Hüseyin TOKLU, Besim YİĞİTER. Effect of Platelet-rich Intraoperative Plasmapheresis on the Need for Homologous Blood Use in Coronary Bypass Surgery. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(9): 526-531
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale