Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Değişik Egzersiz parametrelerinin Yüksek Riskli Koroner Arter Hastalığının Tanınmasındaki Değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1991; 19(2): 135-142

Değişik Egzersiz parametrelerinin Yüksek Riskli Koroner Arter Hastalığının Tanınmasındaki Değeri

Vedat SANSOY1, Deniz GÜZELSOY1, İsmail EREN1, Afife BERKYÜREK1, Mefkure PLATİN1, Mustafa ÖZCAN1, Nilgün GÜRSES1, Cem DEMİROĞLU1
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, İstanbul

Çalışmamızda koroner angiografileri ve egzersiz testleri yapılmış 150 miyokard infarktüsü (Mİ) geçirmemiş, 100 anterior Mİ'lü, 100 inferior Mİ'lü toplam 350 koroner arter hastasında 19 egzersiz parametresinin sol ana koroner arter (SAKA) hastalığı, üç damar hastalığı ve sol ön inen dalı (SÖİD) içeren iki damar hastalığının tanısındaki değerini araştırdık. Mİ geçirmemiş hastalarda SAKA hastalığını tanımada duyarlılığı en yüksek parametre ?ST/?KH idi, bu parametrenin duyarlılığı % 100, özgüllüğü % 62 bulundu. Bu hastalarda ?ST/?KH üç damar hastalığını ayırdetmekte de en duyarlı parametreydi, duyarlılığı %84, özgüllüğü %62 olarak saptandı. Üç damar hastalığı veya SÖİD'ı içeren iki damar hastalığını tanımada da %79 duyarlılık ile aynı parametre başta geliyordu, özgüllüğü ise %62 idi. Anterior Mİ geçirmiş hastalarda SAKA hastalığı veya üç damar hastalığını tanımada sistolik kan basıncı toparlanma oranı (SKBTO) yüksekliği, duyarlılığı en yüksek parametre olarak bulundu, duyarlılığı % 63, özgüllüğü % 52 idi. Bu hastalarda SAKA, üç damar veya sol ön inen dalı içeren iki damar hastalığını tanımada da SKBTO yüksekliği %49 duyarlılık ve %76 özgüllük ile başta geliyordu. İnferior Mİ'lü hastalarda SAKA hastalığı veya üç damar hastalığını saptamada ?ST/?KH en duyarlı parametre olarak bulundu, duyarlılığı %71, özgüllüğü %74 idi, bu hastalarda SAKA, üç damar hastalığı veya SÖİD' ı içeren iki damar hastalığını tanımada da %55 duyarlılık ve % 74 özgüllük ile aynı parametre ilk sırada yer aldı. Sonuç olarak egzersiz testiyle yüksek riskli hastaların tanınmasında ge-leneksel parametrelere ek olarak ?ST/?KH, SKBTO yüksekliği gibi parametrelerin kullanılmasının testin tanı değerini arttıracağına karar verildi. Mİ geçirmemiş ve inferior Mİ'lü hastalarda ?ST/?KH'nın, anterior Mi'lü hastalarda ise SKBTO yüksekliğinin yüksek riskli hastaları tanımada en duyarlı parametreler olduğu yargısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, yüksek riskli koroner anatomi, egzersiz testi

Dentification of High Risk Coronary Anatomy by Means of Exercise Test Variables

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Vedat SANSOY, Deniz GÜZELSOY, İsmail EREN, Afife BERKYÜREK, Mefkure PLATİN, Mustafa ÖZCAN, Nilgün GÜRSES, Cem DEMİROĞLU. Dentification of High Risk Coronary Anatomy by Means of Exercise Test Variables. Turk Kardiyol Dern Ars. 1991; 19(2): 135-142
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale