TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - Mart 1991
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 84 - 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Türkiye'de Erişkinlerde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri Sıklığı Taraması: 4. Kanda Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri
Investigations Survey on Prevalence of Cardiac Disease and its Risk Factors in Adults in Turkey: 4. Blood lipid Levels
Altan ONAT, Günsel ŞURDUMAVCI, Mustafa ŞENOCAK, Ender ÖRNEK, Mehmet İŞLER, Ufuk ÖZIŞIK, Yaşar KARAASLAN, Yavuz GÖZÜKARA, Veyis TAŞKIN, Fehmi TABAK, Özden ÖZ, Remzi ÖZCAN
Sayfalar 88 - 96

3.
Diskret Subaortik Darlıkta Balon Dilatasyonu: Erken Dönem ve Bir Yıllık Hemodinamik Takip Sonuçları
Balloon Dilatation For Discrete Subaortic Stenosis: Immediate Outcome And Hemodynamic One-Year Follow-Up
Tuğrul OKAY, İsmet DİNDAR, Mehmet ÖZDEMİR, Nuri ÇAĞLAR, Yelda BAŞARAN
Sayfalar 97 - 100

4.
Radyonüklid Ventrikülografi İle Fallot Tetralojisi Olan Hastaların Sağ ve Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Radionuclide Assessment of Left and Right Ventricular Functions in Patients With Tetrology of Fallot
Y.Belkıs ERBAŞ, İlhan PAŞAOĞLU, Şencan ÖZME, Coşkun F. BEKDİK, A.Yüksel BOZER
Sayfalar 101 - 105

5.
Sistemik Hipertansiyonda Mitral ve Aortik Akımın Kontinü Doppler ile Değerlendirilmesi
Assessment of Mitral and Aortic Flows in Systemic Hypertension with Continuous Doppler
Ahmet IŞIK, Cemal LÜLECİ, Ali DEMİR, Hüseyin ÇELİKER, Nadi ARSLAN, Oğuz AYHAN
Sayfalar 106 - 112

6.
Suudi Erişkinlerde Siyanozlu Doğuştan Kalp Hastalıklarında Primer Tam Tamir
Primary Total Repair for Cyanotic Congenital Heart Diseases in Saudi Adults: A 9-Year Retrospective Analysis
Hassan RAFFA, Abdool Aniff SOREFAN, Mohamed Taher KAYALI
Sayfalar 113 - 116

7.
Pulsed Doppler Ekokardiyografi ile Saptanan Pulmoner-Sistemik Basınç Oranını Kullanarak Pulmoner Arter Basıncının Belirlenmesi
Prediction of Pulmonary Artery Pressures by the Ratio of Pulmonary to Systemic Pressures Derived from Pulsed Doppler Echocardiography
Oktay SANCAKTAR, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Tuğrul OKAY, Serdar AKSÖYEK, Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar 117 - 122

DERLEME
8.
Balık Tüketiminin Plazma Lipoproteinleri Üzerine Etkisi
The Effects of Fish and Fish Oil Consumption on Plasma Lipoproteins
Bahtiyar ŞENGÜN, Baki KOMSUOĞLU, Bilal GÖRÇİN, Ekrem L. DUMAN, Hayrettin KIZILKAYA, Ali BAYRAM
Sayfalar 123 - 128

ORIJINAL ARAŞTIRMA
9.
Koroner Arter Hastalarında Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonun Doppler Ekokardiyografik Olarak Değerlendirilmesi
Assessment of Diastolic Function in Coronary Artery Disease with Doppler Echocardiography
Yelda BAŞARAN, Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar 129 - 134

10.
Değişik Egzersiz parametrelerinin Yüksek Riskli Koroner Arter Hastalığının Tanınmasındaki Değeri
Dentification of High Risk Coronary Anatomy by Means of Exercise Test Variables
Vedat SANSOY, Deniz GÜZELSOY, İsmail EREN, Afife BERKYÜREK, Mefkure PLATİN, Mustafa ÖZCAN, Nilgün GÜRSES, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 135 - 142

11.
Yeni Miyokard Görüntüleme Ajanı TC-99m MİBİ'nin Klinik Uygulaması, Avantaj ve Dezavantajları
New Myocardial Imaging Agent, Tc 99m MİBİ: Clinical Application, Advantages, and Limitations
Deniz GÜZELSOY, İsmail EREN, Vedat SANSOY, Afife BERKYÜREK, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 143 - 146

DERLEME
12.
Antidepresan Tedavinin Kardiyovasküler Yan Etkileri
Cardiovascular Side Effects of Antidepressant Drugs
Sema TANRIÖVER, Baki KOMSUOĞLU, Nafiz ULUKUTLU, Mehmet BEKAROĞLU, Hayrettin KIZILKAYA
Sayfalar 147 - 153

OLGU
13.
Aort Kapağı Yerine Konmuş Olan Bir Saint Jude Kapak Protezindeki Trombozun Trombolitik Tedaviyle Ortadan Kaldırılışı
Successful Thrombolysis on a Saint Jude Medical Prosthesis in the Aortic Position
Mefküre PLATİN, Haydar YAVUZ, Havva ÖREN, Sinan ÖZBAYRAKÇI, Tayyar SARIOĞLU, Deniz GÜZELSOY, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 154 - 155

14.
Triküspid Kapak "Straddling'i Eşliğinde Çift Çıkımlı Sağ Ventrikül: Korrektif Cerrahi Yapılan Olgu
Surgical Treatment of Stradding Tricuspid Valve Associated with Double Outlet Right Ventricle
Tufan PAKER, Halil TÜRKOĞLU, Tayyar SARIOĞLU, Mehmet Salih BİLAL, Ayşe SARIOĞLU, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 156 - 158

15.
İki Boyutlu Ekokardiyografi ile Tanı Konan Bir Kan Kisti Olgusu
Blood Cyst of the Tricuspid Valve: Case Report
Osman YEŞİLDAĞ, Sırrı KES, Nasıh NAZLI, Aysel ORAM, Haldun MÜDERRİSOĞLU, Rıza DOĞAN
Sayfalar 159 - 160

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale