Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
33 Soruda Trigliseritler ve Kardiyovasküler Etkileri: Uzman Yanıtları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(1): 1-63 | DOI: 10.5543/tkda.2017.77459

33 Soruda Trigliseritler ve Kardiyovasküler Etkileri: Uzman Yanıtları

Meral Kayıkçıoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler: Trigliserit, Kardiyovasküler, uzman.

33 Questions about Triglycerides and Cardiovascular Effects: Expert Answers

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Meral Kayıkçıoğlu. 33 Questions about Triglycerides and Cardiovascular Effects: Expert Answers. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(1): 1-63

Sorumlu Yazar: Meral Kayıkçıoğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale