TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 45 (1)
Cilt: 45  Ek: 1 - Ocak 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editörden
Meral Kayıkçıoğlu
Sayfa III

DERLEME
2.
33 Soruda Trigliseritler ve Kardiyovasküler Etkileri: Uzman Yanıtları
33 Questions about Triglycerides and Cardiovascular Effects: Expert Answers
Meral Kayıkçıoğlu
PMID: 28446733  doi: 10.5543/tkda.2017.77459  Sayfalar 1 - 63
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale