ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Kardiyolojide Gündem ve Yorumlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 436-437

Kardiyolojide Gündem ve Yorumlar

Ertan Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye


Comments on Cardiology

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan Ural. Comments on Cardiology. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 436-437

Sorumlu Yazar: Ertan Ural
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi