Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner Ateroskleroz Tanısında Damariçi Ultrason [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(4): 254-264

Koroner Ateroskleroz Tanısında Damariçi Ultrason

Cengiz ERMİŞ1, Mustafa KILIÇKAP2, E. Murat TUZCU1
1Cleveland Clinic, Department of Cardiology, Cleveland, Ohio
2AnkaraÜniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Koroner ateromatöz plakların değerlendirilmesinde, son 20 yılda elde edilen teknolojik ilerlemeler sayesinde yeni yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan biri de koroner arteriyografiyi tamamlayıcı bir tetkik olarak kabul edilen damariçi ultrason (IVUS)' dur. Bu teknikte periferik arterden koroner arter sistemine iletilebilen bir kateterin ucuna yerleştirilmiş yüksek frekanslı ultrason transdüseri sayesinde lümen çapı ve alanı, arteriyel duvar yapısı, aterosklerotik plak genişliği ve darlık oluşturan lezyondaki arteriyel akım özellikleri hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Damariçi ultrasonun in vivo olara aterosklerotik hastalık sürecini göstermedeki yetisi eşsizdir. Bazı sınırlamalara rağmen intrakoroner ultrason tetkikinden elde edilen bu primer bilgiler başka hiçbir görüntüleme tekniği ile elde edilememekte ve girişimsel kardiyolojide verilen klinik kararları büyük ölçüde etkilemektedirler.


Intravascular Ultrasound for Detection of Coronary Atherosclerosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cengiz ERMİŞ, Mustafa KILIÇKAP, E. Murat TUZCU. Intravascular Ultrasound for Detection of Coronary Atherosclerosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(4): 254-264
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale