TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 30 (4)
Cilt: 30  Sayı: 4 - Nisan 2002
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 214 - 217
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Stentlerin Karbon ile Kaplanması Sistemik İnflamatuvar Yanıt Üzerine Etkili mi?
Carbon Coating Has No Effect on Inflammatory Response to Primary Stent Deployment
Egemen TAYFUN, Mehmet E.KORKMAZ, Haldun MÜDERRİSOĞLU, Aylin YILDIRIR, Y.Melek ULUÇAM, Bülent ÖZİN, Ecz.Münire TURAN
Sayfalar 218 - 222

3.
Tipik Atriyal Flatterin Elektroanatomik Haritalama Yöntemi (CARTO) ile Kateter Ablasyonu
Catheter Ablation of Typical Atrial Flutter Guided by Electroanatomic Mapping (CARTO)
Ahmet AKYOL, Enis OĞUZ, İzzet ERDİNLER, Abdurrahman EKSİK, Kadir GÜRKAN, F.Tanju ULUFER
Sayfalar 223 - 228

4.
Kronik Hipokside Enalapril ve Nifedipinin Akciğer ve Miyokard Doku Hasarı Üzerine Etkisi
The Effect of Enalapril and Nifedipine on Myocardium and Lung in Chronic Hypoxemia
Selim İSBİR, Koray AK, Ümit ZEYBEK, Y.Serdar AKGÜN, İlhan YAYLIM, Ali CİVELEK, Atike TEKELİ, Makbule AYDIN, Adnan ÇOBANOĞLU
Sayfalar 229 - 232

5.
Effects of Dobutamine on Hemodynamic Parameters in Patients with Mitral Stenosis and Determinants of Pulmonary Artery Pressure Responce
Aytül BELGİ, Umuttan DOĞAN, Hüseyin YILMAZ, İbrahim BAŞARICI, İbrahim DEMİR, Oktay SANCAKTAR
Sayfalar 233 - 237

6.
Optimum Stent Yerleştirilmesinde Fraksiyone Akım Rezervinin Kullanımı
Usefulness of Myocardial Fractional Flow Reserve in Optimum Stent Deployment
M. Kemal EROL, Mesut İŞLEK, Engin BOZKURT, Mustafa YILMAZ, Mahmut AÇIKEL, Şule KARAKELLEOĞLU, Necip ALP
Sayfalar 238 - 243

7.
Bifürkasyon Lezyonlarında Stent Yerleştirilmesi: İşlemsel Başarı ve Klinik Sonuçları
Stent Insertion in Coronary Bifurcation Lesions: Procedural Success and Long-term Follow-up Results
İbrahim DEMİR, Hüseyin YILMAZ, Oktay SANCAKTAR, Emre ALTEKİN
Sayfalar 244 - 250

8.
Bifürkasyon Lezyonlarında Stent Yerleştirilmesi: İşlemsel Başarı ve Klinik Sonuçları
Stent Insertion in Coronary Bifurcation Lesions: Procedural Success and Long-term Follow-up Results
Tuğrul OKAY
Sayfalar 251 - 253
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Koroner Ateroskleroz Tanısında Damariçi Ultrason
Intravascular Ultrasound for Detection of Coronary Atherosclerosis
Cengiz ERMİŞ, Mustafa KILIÇKAP, E. Murat TUZCU
Sayfalar 254 - 264

10.
İdiyopatik Hipereozinofilik Sendromlu Bir Hastada Gelişen Akut Ağır Miyokardit
Acute Severe Myocarditis in a Woman with Hypereosinophilic Syndrome
Ercüment YILMAZ, Serkan GÜVENÇ, Orhan KOCAMAN, Esen KIYAN
Sayfalar 265 - 268

11.
Vena Kava Süperior Sendromu, Perikardit ve Plörezi ile Seyreden Bir Behçet Hastalığı Olgusu
A Case of Behçet Disease Presenting with Superior Vena Cava Syndrome, Pericarditis and Pleurisy
Dilek URAL, Nergiz DOMANİÇ
Sayfalar 269 - 272

12.
Amlodipine Bağlı Dişeti Hiperplazisi: Nadir veya Kolaylıkla Atlatılan Bir Yan Etki mi?
Gingiva Hyperplasia due to Amplodipine: Seldom or an easy-to-recover side-effect

Sayfa 273
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Önümüzdeki Toplantılardan Seçmeler
Selected Forthcoming Meetings

Sayfa 274
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale