Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
ICD cihazı taşıyan hastaların hangi meslek gruplarında görev yapması uygun değildir? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 122-122

ICD cihazı taşıyan hastaların hangi meslek gruplarında görev yapması uygun değildir?

Erdem Diker
Medicana International Ankara Hastanesi, Ankara

Anahtar Kelimeler: ICD, meslek, iş

ICD cihazı taşıyan hastaların hangi meslek gruplarında görev yapması uygun değildir?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Erdem Diker. ICD cihazı taşıyan hastaların hangi meslek gruplarında görev yapması uygun değildir?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 122-122

Sorumlu Yazar: Erdem Diker, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale