TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 42 (1)
Cilt: 42  Sayı: 1 - Ocak 2014
EDITÖRDEN
1.
Yeni ESC/ESH Hipertansiyon Kılavuzu ile Neler Değişti ?
xxx x
Cem Barçın
Sayfalar 1 - 6

2.
Yeni Avrupa Kardiyoloji Derneği/Avrupa Hipertansiyon Derneği hipertansiyon kılavuzu ile neler değişti?
What has changed with the new European Society of Cardiology/European Society of Hypertension guideline?
Cem Barçın
PMID: 24481087  doi: 10.5543/tkda.2014.46095  Sayfalar 1 - 6

3.
Kararlı koroner arter hastalığı yönetimi: 2013 yılı Avrupa Kardiyoloji Derneği Kılavuzu’nda neler değişti?
Stable coronary artery disease management: What has changed in the 2013 European Society of Cardiology guideline?
M. Emre Özpelit, Nihat Pekel, İstemihan Tengiz
PMID: 24481088  doi: 10.5543/tkda.2014.26628  Sayfalar 7 - 10
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Atriyum fibrilasyonlu hastalarda sol atriyumun yeniden yapılanma derecesi sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu etkilemektedir
The degree of left atrial structural remodeling impacts left ventricular ejection fraction in patients with atrial fibrillation
Mehmet Akkaya, Nassir Marrouche, Koji Higuchi, Matthias Koopmann, Kavitha Damal, Eugene Kholmovski, Chris Mcgann
PMID: 24481089  doi: 10.5543/tkda.2014.20726  Sayfalar 11 - 19

5.
Editöryal Yorum: Sol atriyal fibrozis atriyum fibrilasyonlu hastalarda sol ventrikül sistolik fonksiyonu etkiler
Editorial: Left atrial fibrosis affects left ventricular systolic function in patients with atrial fibrillation
Elif Eroğlu
PMID: 24481090  doi: 10.5543/tkda.2014.62661  Sayfalar 20 - 21
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Metabolik sendromlu hastalarda ortalama trombosit hacminin subklinik ateroskleroz ile ilişkisi
Relation between mean platelet volume and subclinical atherosclerosis in patients with metabolic syndrome
Ali Rıza Gülcan, Mustafa Serkan Karakaş, Barış Akdemir, Mustafa Uçar, Refik Emre Altekin, Hüseyin Yılmaz
PMID: 24481091  doi: 10.5543/tkda.2014/50708  Sayfalar 22 - 28

7.
Romatoit artritli hastalarda Tp-e süresi ve Tp-e/QT oranının değerlendirilmesi
Evaluation of Tp-e interval and Tp-e/QT ratio in patients with rheumatoid arthritis
Gurkan Acar, Murat Akkoyun, Alper Buğra Nacar, İmran Dirnak, Gözde Yıldırım Çetin, Makbule Nur Yıldırım, Cemil Zencir, Kayıhan Karaman, Mustafa Çetin, Mehmet Sayarlıoğlu
PMID: 24481092  doi: 10.5543/tkda.2014/52959  Sayfalar 29 - 34

8.
Mitral darlığı olan hastalarda perkütan valvüloplastinin sağ kalp fonksiyonları üzerine uzun dönem etkisinin doku Doppler görüntüleme ile değerlendirilmesi
Evaluation of the long-term effect of percutaneous balloon valvuloplasty on right ventricular function using tissue Doppler imaging in patients with mitral stenosis
Zekeriya Kaya, Hekim Karapınar, Hasan Kaya, Özlem Batukan Esen, Mustafa Akçakoyun, Göksel Acar, Ali Metin Esen, Cevat Kırma
PMID: 24481093  doi: 10.5543/tkda.2014.52711  Sayfalar 35 - 43

9.
Editöryal Yorum: Mitral darlığında yaralı suç ortağı: Sağ ventrikül
Editorial: Injured accomplice in mitral stenosis: the right ventricle
Leyla Elif Sade
PMID: 24481094  doi: 10.5543/tkda.2014.14704  Sayfalar 44 - 46
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Psoriasis vulgarisli hastalarda epikardiyal yağ kalınlığı
Epicardial fat thickness in patients with psoriasis vulgaris
Ahmet Bacaksız, Abdurrahman Tasal, Emrah Sevgili, Ercan Erdoğan, Nahide Onsun, Osman Sönmez, Buğçe Topukcu, Emin Asoğlu, Ömer Göktekin
PMID: 24481095  doi: 10.5543/tkda.2014.78949  Sayfalar 47 - 54

11.
Endothelial Nitrik Oksit Sentaz İntron Gen Polimorfizmi ve Aort Disseksiyonu Arasındaki İlişki
Association between endothelial nitric oxide synthase intron 4a/b polymorphism and aortic dissection
Ahmet Ekmekçi, Mahmut Uluganyan, Barış Güngör, Neslihan Abacı, Kazım Serhan Özcan, Gokhan Ertaş, Aycan Zencirci, Ahmet Yavuz Balcı, Sema Sırma Ekmekçi, Nurten Sayar, Duran Ustek, Mehmet Eren
PMID: 24481096  doi: 10.5543/tkda.2014.88269  Sayfalar 55 - 60

OLGU BILDIRISI
12.
Dikiş materyaline tutunmuş trombüsün düşük doz doku plazminojen aktivatörü ile başarılı şekilde eritilmesi
Thrombus attached to suture materials successfully thrombolysed with low-dose tissue plasminogen activator
Macit Kalçık, Ozan Mustafa Gürsoy, Süleyman Karakoyun, Mehmet Özkan
PMID: 24481097  doi: 10.5543/tkda.2014.28227  Sayfalar 61 - 63

13.
Protez kalp kapaklarında gelişen biyoreaksiyonun alternatif sebepleri: Pannuslu üç olgu
Alternative causes of bioreaction to prosthetic heart valves: three cases with pannus formation
Süleyman Karakoyun, Ozan Mustafa Gürsoy, Macit Kalçık, Şermin Çoban Kökten, Mehmet Özkan
PMID: 24481098  doi: 10.5543/tkda.2014.22737  Sayfalar 64 - 67

14.
Tanısal ikilem; ventrikül fibrilasyonuyla ilişkili erken repolarizasyon sendromu
A diagnostic dilemma: early repolarization syndrome associated with ventricular fibrillation
Yavuzer Koza, Zakir Lazoğlu, Kamuran Kalkan, Serdar Sevimli
PMID: 24481099  doi: 10.5543/tkda.2014.07404  Sayfalar 68 - 70

15.
Takotsubo sendromu ile ilişkili uzun QT’nin tetiklediği ventrikül taşikardisi
Long QT-induced ventricular tachycardia associated with Takotsubo cardiomyopathy
Musa Çakıcı, Mustafa Çetin, Mustafa Polat, Arif Süner
PMID: 24481100  doi: 10.5543/tkda.2014.42272  Sayfalar 71 - 75

16.
Kronik tromboz sonucu oluşan süperiyor vena kava sendromunun perkütan tedavisi
Percutaneous treatment of superior vena cava syndrome caused by chronic thrombosis
Müslüm Şahin, Süleyman Aktürk, Mustafa Bulut, Cevat Kırma
PMID: 24481101  doi: 10.5543/tkda.2014.49207  Sayfalar 76 - 79

17.
Tek yaprakçıklı mitral kapak
Mitral valve with a single leaflet
Tahir Bezgin, Ali Elveran, Ali Karagöz, Yiğit Canga, Fatih Yılmaz
PMID: 24481102  doi: 10.5543/tkda.2014.44380  Sayfalar 80 - 82

DERLEME
18.
Transkateter aort kapak yerleştirme sonrası paravalvüler aort yetersizliği
Paravalvular Aortic Regurgitation After Transcatheter Aortic Valve Replacement
Barış Buğan, Emin Murat Tuzcu
PMID: 24481103  doi: 10.5543/tkda.2014.93636  Sayfalar 83 - 93

19.
Almanac 2013: heart failure
Andrew L Clark Clark
PMID: 24481104  Sayfalar 94 - 101
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Almanac 2013: stable coronary artery disease
Islam Shahed, Timmis Adam
PMID: 24481105  Sayfalar 102 - 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
21.
A giant calcified left ventricular aneurysm
Serhat Karadavut, Shkelqim Hoxha, Mehmet Güngör Kaya, Mahmut Akpek
PMID: 24481106  doi: 10.5543/tkda.2014.26243  Sayfa 112
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Giant right atrial myxoma mimicking a thrombus
María Elena Arnáiz García, Jose María González Santos, Javier López Rodríguez, María José Dalmau Sorlí
PMID: 24481107  doi: 10.5543/tkda.2014.62819  Sayfa 113
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Ender rastlanan aort diseksiyonu olgusu: Ventrikül içine prolabe olan flep
A rare case of aortic dissection; prolapse of flap into the ventricle
Kadriye Gayretli Yayla, Sadık Açıkel, Çağrı Yayla, Ekrem Yeter
PMID: 24481108  doi: 10.5543/tkda.2014.12571  Sayfa 114
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

24.
Mitral yetersizliğe neden olan nadir bir hastalık
A rare disease causing mitral regurgitation: posterior mitral leaflet aneurysm
Uğur Aksu, Kamuran Kalkan, Pınar Demir, İbrahim Halil Tanboğa
PMID: 24481109  doi: 10.5543/tkda.2014.80464  Sayfa 115
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

25.
Semptomsuz dev internal karotis arter anevrizması
Asymptomatic giant internal carotid artery aneurysm
Ruken Bengi Bakal, Süleyman Karakoyun, Yeliz Güler, Nihal Özdemir
PMID: 24481110  doi: 10.5543/tkda.2014.88389  Sayfa 116
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
26.
Increased serum asymmetric dimethylarginine level is an independent predictor of contrast-induced nephropathy
Belma Kalaycı, Süleyman Kalaycı, Ayşe Çolak
PMID: 25826828  Sayfa 117

27.
The main argument about the etiology of coronary artery ectasia: is it inflammation or not?
Şevket Balta, Cengiz Ozturk
PMID: 25826830  Sayfalar 119 - 120

28.
Koroner yavaş akım: Fenomen? Sendrom?
Coronary slow flow: Phenomenon? Syndrome?
Yavuzer Koza
Sayfa 121

DAVETLI DERLEME
29.
ICD cihazı taşıyan hastaların hangi meslek gruplarında görev yapması uygun değildir?
ICD cihazı taşıyan hastaların hangi meslek gruplarında görev yapması uygun değildir?
Erdem Diker
Sayfa 122
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
30.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Ertan Ural
Sayfa 123
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale