Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İnferiyor vena kava tutulumu olmaksızın, renal hücre karsinomunun yaygın sağ atriyum metastazı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 358-358

İnferiyor vena kava tutulumu olmaksızın, renal hücre karsinomunun yaygın sağ atriyum metastazı

Selçuk Pala1, Ayhan Erkol1, Gökhan Kahveci2
1Kosuyolu Kalp Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Rize Devlet Hastanesi

Anahtar Kelimeler: sağ atriyal metastaz, triküspid darlığı, renal hücre karsinomu

Massive right atrial metastasis from renal cell carcinoma without inferior vena cava involvement

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Selçuk Pala, Ayhan Erkol, Gökhan Kahveci. Massive right atrial metastasis from renal cell carcinoma without inferior vena cava involvement. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 358-358

Sorumlu Yazar: Ayhan Erkol, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale