ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği Ventrikül Aritmisi Olan Hastaların Yönetimi ve Ani Kardiyak Ölümün Önlenmesi Kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(1): 9-14 | DOI: 10.5543/tkda.2015.71059

2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği Ventrikül Aritmisi Olan Hastaların Yönetimi ve Ani Kardiyak Ölümün Önlenmesi Kılavuzu

Ali Deniz, Mesut Demir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana - Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ani kardiyak ölüm, ventriküler aritmi

Comments on 2015 ESC Guidelines for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Deniz, Mesut Demir. Comments on 2015 ESC Guidelines for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(1): 9-14

Sorumlu Yazar: Ali Deniz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi