TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 44 (1)
Cilt: 44  Sayı: 1 - Ocak 2016
EDITÖRYAL YORUM
1.
Avrupa Kardiyoloji Derneği 2015 Perikart Hastalıkları Tanı ve Yönetimi Kılavuzu ne yenilikler getirdi?
What is new in the European Society of Cardiology 2015 Guidelines for the Diagnosis and Management of Pericardial Disease?
Serpil Eroğlu
PMID: 26875122  doi: 10.5543/tkda.2016.50067  Sayfalar 1 - 3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
2015 ESC Pulmoner Hipertansiyon Kılavuzu’nda yeni anlayışlar
The new insights of 2015 ESC Pulmonary Hypertension Guidelines
Mehmet Serdar Küçükoğlu, Ümit Yaşar Sinan
PMID: 26875123  doi: 10.5543/tkda.2015.57422  Sayfalar 4 - 8

3.
2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği Ventrikül Aritmisi Olan Hastaların Yönetimi ve Ani Kardiyak Ölümün Önlenmesi Kılavuzu
Comments on 2015 ESC Guidelines for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death
Ali Deniz, Mesut Demir
PMID: 26875124  doi: 10.5543/tkda.2015.71059  Sayfalar 9 - 14
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği ST Yükselmesiz Akut Koroner Sendrom Tedavi Kılavuzu ne yenilikler getirdi?
What is new in 2015 ESC nonST Elevation Acute Coronary Syndrome Guideline?
Aylin Yıldırır
PMID: 26875125  doi: 10.5543/tkda.2015.22866  Sayfalar 15 - 19
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
5.
Kor triatriatum sinister: Olgu serisi
Cor triatriatum sinister: a case series
Onur Isik, Muhammet Akyuz, Mehmet Fatih Ayik, Erturk Levent, Yuksel Atay
PMID: 26875126  doi: 10.5543/tkda.2015.04780  Sayfalar 20 - 23

6.
Karotis intima medya kalınlığı ile belirlenen semptomsuz aterosklerozun tip 2 diabetes mellituslu hastalarda retinopati ile ilişkisi
Relationship between retinopathy and asymptomatic atherosclerosis determined by measurement of carotid intima-media thickness in patients with type 2 diabetes mellitus
İbrahim Kocaoğlu, Emine Kocaoğlu, Uğur Arslan, Mustafa Mücahit Balcı, Murat Vural, Mehmet Numan Alp, Sinan Aydoğdu
PMID: 26875127  doi: 10.5543/tkda.2015.69313  Sayfalar 24 - 29

7.
ST-yükselmeli miyokart enfarktüsü ile başvuran hastaların transfer parametrelerinin değerlendirilmesi
Evaluation of transfer parameters in patients admitted to our hospital with ST-elevation myocardial infarction
Cengiz Başar, Hakan Özhan, Enver Sinan Albayrak, Yasin Türker
PMID: 26875128  doi: 10.5543/tkda.2015.04680  Sayfalar 30 - 36

8.
Miyokart enfarktüsünde tromboz ve fibrin oluşumu ile mikrovasküler tıkanmanın gösterilmesi
Microvascular obstruction due to thrombosis and fibrin deposition in myocardial infarction
Emre Aslanger, Seyhun Solakoğlu, Öner Doğan, Murat Sezer, Sabahattin Umman
PMID: 26875129  doi: 10.5543/tkda.2015.39345  Sayfalar 37 - 44

9.
Ameliyat sonrası atriyum fibrilasyonunu öngörmede sol atriyum ve ventrikülün mekanik fonksiyonlarının rolü: İki boyutlu speckle-tracking ekokardiyografi çalışması
Predictive role of left atrial and ventricular mechanical function in postoperative atrial fibrillation: a two-dimensional speckle-tracking echocardiography study
Özcan Başaran, Kursat Tigen, Gokhan Gozubuyuk, Cihan Dundar, Ahmet Guler, Onur Taşar, Murat Biteker, Can Yücel Karabay, Mustafa Bulut, Tansu Karaahmet, Cevat Kırma
PMID: 26875130  doi: 10.5543/tkda.2015.11354  Sayfalar 45 - 52

10.
Hiperkolesterolemide statin tedavisinin kesilmesi ile ilişkili hasta özellikleri ve sorumlu faktörler: Statin tedavisini bırakmış hastalarla yürütülmüş müdahalesiz gözlem çalışması (STAY Çalışması)
Patient characteristics and statin discontinuation-related factors during treatment of hypercholesterolemia: an observational non-interventional study in patients with statin discontinuation (STAY study)
Lale Tokgözoğlu, Ramazan Özdemir, Rojhat Altındağ, Ceyhun Ceyhan, Ekrem Yeter, Cihan Öztürk, Fahri Bayram, Tuncay Delibaşı, Muzaffer Değertekin, Mustafa Hakan Dinçkal, Ibrahim Keleş, Ali Serdar Fak, Sinan Aydogdu, Cafer Zorkun, Zeynep Tartan
PMID: 26875131  doi: 10.5543/tkda.2015.47041  Sayfalar 53 - 64

OLGU BILDIRISI
11.
Egzersiz testi sırasında ciddi hipotansiyon gelişen miyokart köprüleşmesi olgusu
A case of myocardial muscular bridging causing severe hypotension during exercise-electrocardiography test
Gamze Babur Güler, Hacı Murat Güneş, Ekrem Güler, Tamer Atasever, Ali Metin Esen
PMID: 26875132  doi: 10.5543/tkda.2015.90206  Sayfalar 65 - 67

12.
Yaşlı bir kadın hastada karbamazepine bağlı atriyoventriküler blok
Carbamazepine-induced atrioventricular block in an elderly woman
İlknur Can, Venkat Tholakanahalli
PMID: 26875133  doi: 10.5543/tkda.2015.89069  Sayfalar 68 - 70

13.
Florourasil tedavisi ile benzerini yaşamış bir hastada kapesitabine bağlı koroner arter vazospazmı
Capecitabine-induced coronary artery vasospasm in a patient who previously experienced a similar episode with fluorouracil therapy
Uğur Nadir Karakulak, Elifcan Aladağ, Naresh Maharjan, Kenan Övünç
PMID: 26875134  doi: 10.5543/tkda.2015.36005  Sayfalar 71 - 74

14.
Transkateter aort kapak yerleştirme sırasında Edwards SAPIEN protezin geriye doğru embolizasyonu
Proximal embolization of Edwards SAPIEN prosthesis in transcatheter aortic valve implantation
İsa Öner Yüksel, Erkan Köklü, Şakir Arslan, Göksel Çağırcı, Selçuk Küçükseymen
PMID: 26875135  doi: 10.5543/tkda.2015.71240  Sayfalar 75 - 78

15.
Manyetik rezonans görüntülemesi sırasında çift odakcıklı ICD’nin uygunsuz şok vermesi ve pilin ‘Tükendi’ uyarısı vermesi
Inappropriate shock and battery switching to “End of Life” in a patient with biventricular ICD during magnetic resonance imaging
İlyas Atar, Uğur Bal, Çağatay Ertan, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 26875136  doi: 10.5543/tkda.2015.68624  Sayfalar 79 - 81

16.
Akrep sokmasına bağlı gelişen akut trombotik inferiyor duvar miyokart enfarktüsü
Scorpion envenomation-induced acute thrombotic inferior myocardial infarction
Ahmet Oytun Baykan, Mustafa Gür, Armağan Acele, Taner Şeker, Murat Çaylı
PMID: 26875137  doi: 10.5543/tkda.2015.88590  Sayfalar 82 - 86

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
İskemik inme geçiren hastada tespit edilen patent foramen ovaleden geçen yanlış yerleştirilmiş atriyal kalp pili elektrodu
Malposition of an atrial pacemaker lead crossing through patent foramen ovale in a patient with ischemic stroke
Yusuf Karavelioğlu, Tolga Doğan, Macit Kalçık, Adnan Yalçınkaya
PMID: 26875138  doi: 10.5543/tkda.2015.39167  Sayfa 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
18.
Ewing sarkomun atriyal miksomayı taklit eden sol atriyal metastazı
Left atrial metastasis of Ewing’s sarcoma mimicking atrial myxoma
Recep Kurt, Hakkı Kaya, Osman Beton, Hasan Yücel, Gülaçan Tekin
PMID: 26875139  doi: 10.5543/tkda.2015.59954  Sayfa 88
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
19.
An unusual cause of severe tricuspid stenosis
Mehrnoush Toufan, Leili Pourafkari, Rezayat Parvizi, Behrouz Shokouhi, Nader D Nader
PMID: 26875140  doi: 10.5543/tkda.2015.57513  Sayfa 89
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

20.
Nadir bir perkütan koroner girişim komplikasyonu: Aort psödoanevrizması
A rare complication of percutaneous coronary intervention: aortic pseudoaneurysm
Akif Serhat Balcıoğlu, Sinan Akıncı, Ali Çoner, Davran Çiçek, İbrahim Haldun Müderrisoğlu
PMID: 26875141  doi: 10.5543/tkda.2015.65748  Sayfa 90
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Criss-cross kalpte dekstrokardi ve büyük artelerin transpozisyonu: Nadir bir patoloji
Criss-cross heart with dextrocardia and transposition of the great arteries: a rare pathology
Taner Kasar, Pelin Ayyıldız, Aysel Türkvatan, Yakup Ergul, Alper Guzeltas
PMID: 26875142  doi: 10.5543/tkda.2015.00057  Sayfa 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

DIĞER YAZILAR
22.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 92
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale