Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Nit-Occlud® Lê VSD koil yerleştirilmesini takiben gelişen ciddi hemolizin Amplatzer Duct Occluder II ile tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 593-596 | DOI: 10.5543/tkda.2016.69841

Nit-Occlud® Lê VSD koil yerleştirilmesini takiben gelişen ciddi hemolizin Amplatzer Duct Occluder II ile tedavisi

Mustafa Orhan Bulut, Mehmet Küçük, Şevket Ballı, Ahmet Çelebi
Siyami Ersek Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji, Istanbul

Ventriküler septal defektin (VSD) perkütan yolla kapatılması sonrası nadiren hemoliz gelişir ve çoğunlukla tutucu yöntemlerle tedavi edilir. Bununla birlikte bazen cerrahi ya da kateter yoluyla tıkama gerekebilmektedir. Burada Nit-Occlud® Lê VSD ile anevrizmatik perimembranöz ventriküler septal defekt kapatılması sonrası gelişen hemolizin Amplatzer® Duct Occluder II kullanılarak tedavi edildiği olgu sunuldu. Sistolik üfürüm ve semptomlar işlem sonrası hemen kayboldu.

Anahtar Kelimeler: Hemoliz, koil implantasyon, transkateter kapatma ventriküler septal defect.

Treatment of severe hemolysis following Nit-Occlud Lê VSD coil implantation with Amplatzer Duct Occluder II

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Orhan Bulut, Mehmet Küçük, Şevket Ballı, Ahmet Çelebi. Treatment of severe hemolysis following Nit-Occlud Lê VSD coil implantation with Amplatzer Duct Occluder II. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 593-596

Sorumlu Yazar: Şevket Ballı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale