Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Erişkinde ender görülen çok sayıda konjenital sol ventrikül divertikülü ve serebrovasküler olay birlikteliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 269-271 | DOI: 10.5543/tkda.2015.68249

Erişkinde ender görülen çok sayıda konjenital sol ventrikül divertikülü ve serebrovasküler olay birlikteliği

Mustafa Beyazıt Alkan1, Murat Bilgin2, Burcu Zihni1, Sanem Nalbantgil1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hastanesi, Ankara, Türkiye

Doğumsal sol ventrikül divertikülü nadir görülen bir kardiyak anomali olup genellikle asemptomatik iken, sistemik tromboemboli, enfektif endokardit, kardiyak rüptür, kalp yetersizliği, aritmi ve ani kardiyak ölüm gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu yazıda, ani başlangıçlı sağ hemipleji ve dizartri şikayeti ile başvuran çoklu sol ventrikül divertiküllü saptanan bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Aort hastalıkları/komplikasyon, serebrovasküler olay/etiyoloji; divertikül; transözofajiyal ekokardiyografi; emboli

Unusual association of multiple congenital left ventricular diverticulum and cerebrovascular events in an adult

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Beyazıt Alkan, Murat Bilgin, Burcu Zihni, Sanem Nalbantgil. Unusual association of multiple congenital left ventricular diverticulum and cerebrovascular events in an adult. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 269-271

Sorumlu Yazar: Murat Bilgin, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale