ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Malignite ile İlişkili Şiloperikardiyum Tarafından İndüklenen Kardiyak Tamponad [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 429-430 | DOI: 10.5543/tkda.2022.65645

Malignite ile İlişkili Şiloperikardiyum Tarafından İndüklenen Kardiyak Tamponad

Nazmiye Serap Biçer1, Rıdvan Yurt2, Cihan Uysal3, Nihat Kalay2, Oktay Bozkurt4, İsmail Koçyiğit3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Şiloperikardiyum, kalp tamponadı, akciğer kanseri, malignite

Cardiac Tamponade Induced by Malignancy-Associated Chylopericardium

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nazmiye Serap Biçer, Rıdvan Yurt, Cihan Uysal, Nihat Kalay, Oktay Bozkurt, İsmail Koçyiğit. Cardiac Tamponade Induced by Malignancy-Associated Chylopericardium. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 429-430

Sorumlu Yazar: Nazmiye Serap Biçer, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi