Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kalp Yetersizliğinin Tedavisinde Amrinone: Dopamine İle Karşılaştırma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 186-189

Kalp Yetersizliğinin Tedavisinde Amrinone: Dopamine İle Karşılaştırma

Zuhal AYKAÇ1, Ercüment KOPMAN1, Yıldırım SEYİTHANOĞLU1, Aydın ÇAĞIL1
İstanbul Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Merkezi, Haydarpaşa, İstanbul

Bu çalışmada kalp yetersizliği olan sekiz hastada (NYHA sınıf 3-4) oksimetrik Swan-Ganz kateteri takılarak yeni bir inotropik ilaç amrinone Gosfodiesteraz III. inhibitörü) ile dopaminin hemodinamik etkilerini inceledik ve bulguları karşılaştırdık. Dopamin ortalama arter basıncı (OAB), kalp hızı (KH), pulmoner arter basıncı (PAB), pulmoner kapiler uç basıncı (PkUB), pulmoner damar direnci (PVR), kalp indeksinde (KI) anlamlı, artışlara neden olurken amrinone PAB, PkUB, sistemik damar direncinde (SVR) anlamlı düşmeye, KH, OAB, PVR'da anlamsız değişmelere yol açtı.

Anahtar Kelimeler: lnotropik ajanlar, fosfodiesteraz inhibitörü, amrinon, dopamin

Amrinone in the Treatment of Heart Failure: Comparison with Dopamine

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zuhal AYKAÇ, Ercüment KOPMAN, Yıldırım SEYİTHANOĞLU, Aydın ÇAĞIL. Amrinone in the Treatment of Heart Failure: Comparison with Dopamine. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 186-189
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale