Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
On dokuz yaşında bir hastada kor triatriatum sinister [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 259-262

On dokuz yaşında bir hastada kor triatriatum sinister

Serdar Sevimli, Fuat Gündoğdu, Şakir Arslan, Hüseyin Şenocak
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Merkezi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Kor triatriatum sinister nadir bir doğuştan kardiyak anomalidir. Fibromusküler bir membran tarafından sol atriyum iki bölüme ayrılmıştır. Hastalığın tanısı çoğunlukla çocukluk döneminde konmasına rağmen, erişkin döneme kadar ulaşan hastaların sayısı az değildir. On dokuz yaşında kadın hasta son bir yıldır artan nefes darlığı yakınmasıyla başvurdu. Fonksiyonel kapasitesi NYHA sınıf 2 olarak değerlendirildi. Öyküsünde daha önce benzer bir yakınması yoktu. Kalp seslerini dinlemekle apikal 2/6 dereceli diyastolik üfürüm duyuldu. Elektrokardiyografi ve teleradyografi bulguları normaldi. Transtorasik ekokardiyografide sol atriyumu ikiye bölen ince bir membran görüldü; ancak membrandan geçiş bölgesi görüntülenemedi. Transözofajiyal ekokardiyografide membrandan geçiş de gözlendi, ancak membran açıklığının derecesi görüntülenemedi. Kor triatriatum sinister tanısı konan hastaya uygulanan kardiyak kateterizasyonda pulmoner kapiller wedge basıncı-sol ventrikül diyastol sonu basınç gradiyenti 10 mmHg bulundu. Bu bulgularla hasta için ameliyat kararı verildi.

Anahtar Kelimeler: Kor triatriatum/tanı/komplikasyon, ekokardiyografi, kalp defekti, doğuştan/tanı.

Cor triatriatum sinister in a 19-year-old patient

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdar Sevimli, Fuat Gündoğdu, Şakir Arslan, Hüseyin Şenocak. Cor triatriatum sinister in a 19-year-old patient. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 259-262

Sorumlu Yazar: Serdar Sevimli, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale