ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
pdf
Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019 [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 535-546 | DOI: 10.5543/tkda.2019.62565

Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019

Sinan Aydoğdu1, Kerim Güler2, Fahri Bayram3, Bülent Altun4, Ülver Derici5, Adnan Abacı6, Tufan Tükek2, Tevfik Sabuncu7, Mustafa Arıcı4, Yunus Erdem4, Bulent Özin8, İbrahim Sahin9, Şehsuvar Ertürk10, Atila Bitigen11, Lale Tokgözoğlu12
1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Ve Metabolizma Bilim Dalı, Kayseri
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
6Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
7Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Bilim Dalı, Şanlıurfa
8Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
9İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Ve Metabolizma Bilim Dalı, Malatya
10Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara
11Medical Park Fatih Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
12Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, tanı, tedavi, kılavuz.

2019 Turkish Hypertension Consensus Report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sinan Aydoğdu, Kerim Güler, Fahri Bayram, Bülent Altun, Ülver Derici, Adnan Abacı, Tufan Tükek, Tevfik Sabuncu, Mustafa Arıcı, Yunus Erdem, Bulent Özin, İbrahim Sahin, Şehsuvar Ertürk, Atila Bitigen, Lale Tokgözoğlu. 2019 Turkish Hypertension Consensus Report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 535-546

Sorumlu Yazar: Sinan Aydoğdu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi