Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Takayasu arteriti ve normal sol ventrikül fonksiyonu olan hastada dev trombüsün trombolitik ile başarılı şekilde tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 763-766 | DOI: 10.5543/tkda.2014.60687

Takayasu arteriti ve normal sol ventrikül fonksiyonu olan hastada dev trombüsün trombolitik ile başarılı şekilde tedavisi

Taner Şeker1, Ahmet Oytun Baykan1, Abdurrezzak Börekçi2, Mustafa Gür1, Murat Çaylı1
1Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
2Kafkas Universitesi Tıp Fakultesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kars

Bu yazıda, normal ventrikül fonksiyonuna sahip Takayasu arteritinde sol ventrikül içerisindeki dev trombüsün trombolitik tedavi ile başarılı şekilde tedavisi sunuldu. Takayasu arteriti öyküsü olan hasta her iki bacağında güçsüzlük ve ağrı ile başvurdu. Doppler ultrason incelemesi her iki popliteal arterde subtotal trombotik tıkanma ile uyumlu bulundu. Transtorasik ekokardiyografi incelemesinde normal sol ventrikül fonksiyonu ve boyutlarına rağmen sol ventrikül içerisinde dev trombüs tespit edildi. Daha kötü sonuç doğurabilecek embolilerden kaçınmak için hastaya cerrahi tedavi önerildi fakat hasta cerrahi tedaviyi kabul etmedi. Trombolitik tedavi uygulama kararı verildi. Üçüncü günde sol ventrikül içerisindeki trombüsün tamamen kaybolduğu ve her iki ayak dolaşımının da normale döndüğü gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Takayasu arteriti/tedavi, trombüs, trombolitik tedavisi, venrtrikül, sol.

Successful treatment of a huge thrombus with thrombolytic therapy in a patient with normal left ventricle function and Takayasu arteritis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Taner Şeker, Ahmet Oytun Baykan, Abdurrezzak Börekçi, Mustafa Gür, Murat Çaylı. Successful treatment of a huge thrombus with thrombolytic therapy in a patient with normal left ventricle function and Takayasu arteritis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 763-766

Sorumlu Yazar: Taner Şeker, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale