Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Tek koroner arter [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 591-591

Tek koroner arter

Ahmet Çelik, Orhan Doğdu, İbrahim Özdoğru, Abdurrahman Oğuzhan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dalı, Kayseri

Anahtar Kelimeler: Tek, Koroner, Arter,

Single coronary artery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Çelik, Orhan Doğdu, İbrahim Özdoğru, Abdurrahman Oğuzhan. Single coronary artery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 591-591

Sorumlu Yazar: Ahmet Çelik, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale