Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ciddi aort koarktasyonu olan bir yenidoğanın aksiller arter yoluyla balon anjiyoplastisi: Ülkemizdeki ilk tecrübe [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 603-605 | DOI: 10.5543/tkda.2016.60137

Ciddi aort koarktasyonu olan bir yenidoğanın aksiller arter yoluyla balon anjiyoplastisi: Ülkemizdeki ilk tecrübe

Kemal Nişli, Serra Karaca, Ümrah Aydoğan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

Yenidoğanda aksiller arter yaklaşımı ile girişimsel tedavi avantajlarına rağmen nadir bir uygulamadır. Yenidoğan döneminde ciddi aort darlığı ve aort koarktasyonunun kateter yoluyla tedavisinde aksiller arter, daha sık kullanılan femoral ya da karotis arter yaklaşımına seçenektir. Karmaşık kalp hastalıklarının girişimsel tedavisinde aksiller arter yaklaşımı seçenek olarak düşünülmelidir. Elektif işlemlerde aksiller arter ponksiyonu başarılı değilse girişimi durdurmak tavsiye edilmektedir. Bu yazıda, ülkemizde ilk olduğunu düşündüğümüz kritik aort koarktasyonu olan bir yenidoğanın aksiller arter yaklaşımı ile balon anjiyoplastisi sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, balon, koroner, aksiller arter; aort koarktasyonu.

Balloon angioplasty of severe aortic coarctation in a newborn, using axillary artery access: The first experience in Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kemal Nişli, Serra Karaca, Ümrah Aydoğan. Balloon angioplasty of severe aortic coarctation in a newborn, using axillary artery access: The first experience in Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 603-605

Sorumlu Yazar: Serra Karaca, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale