Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Q ateşi endokarditi: Her zaman subakut veya kronik seyirli midir? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 72-76 | DOI: 10.5543/tkda.2019.59153

Q ateşi endokarditi: Her zaman subakut veya kronik seyirli midir?

Mehmet Rasih Sonsöz1, Elif Agüloğlu Bali2, Mehmet Aydoğan1, Fehmi Mercanoğlu1, Serap Şimşek Yavuz2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Q ateşi, zorunlu bir hücre-içi bakterisi olan ve normal kan kültürü şişelerinde üretilemeyen Coxiella burnetii’nin neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. C. burnetii, gelişmiş ülkelerde kan kültürü negatif enfektif endokardit olgularının yaklaşık %50’sinde etken olarak tanımlanırken, ülkemizde bu enfeksiyonlardaki rolü konusunda çok veri yoktur. Q ateşi endokarditi genellikle subakut veya kronik bir seyir gösterir, hastalık çok hafif semptomlarla yıllarca sürebilir, bakteri yavaş yavaş kalp kapağına hasar verirken ekokardiyografide vejetasyon görülmeyebilir. Bu olguda, sadece bir aylık konstitusyonel semptomlardan sonra gelişen NYHA sınıf IV kalp yetersizliği ile prezente olan genç bir erkek hastanın ekokardiyografisinde 3 cm’lik dev bir vejetasyon saptanan akut seyirli bir Q ateşi endokarditi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akut Q ateşi endokarditi, Coxiella burnetii, ekokardiyogram, kalp yetersizliği, enfektif endokardit, Q ateşi; kapak replasmanı; vejetasyon.

Q fever endocarditis: is it always subacute or chronic?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Rasih Sonsöz, Elif Agüloğlu Bali, Mehmet Aydoğan, Fehmi Mercanoğlu, Serap Şimşek Yavuz. Q fever endocarditis: is it always subacute or chronic?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 72-76

Sorumlu Yazar: Mehmet Rasih Sonsöz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale