Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Q ateşi endokarditi: Her zaman subakut veya kronik seyirli midir? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-59153 | DOI: 10.5543/tkda.2019.59153

Q ateşi endokarditi: Her zaman subakut veya kronik seyirli midir?

Mehmet Rasih Sonsöz1, Elif Agüloğlu Bali2, Mehmet Aydoğan1, Fehmi Mercanoglu1, Serap Şimşek-Yavuz2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Q ateşi, zorunlu bir hücre-içi bakterisi olan ve normal kan kültürü şişelerinde üretilemeyen Coxiella burnetii’nin neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. C.burnetii, gelişmiş ülkelerde kan kültürü negatif infektif endokardit olgularının yaklaşık %50’sinde etken olarak tanımlanırken, ülkemizde bu infeksiyonlardaki rolü konusunda çok veri yoktur. Q ateşi endokarditi genellikle subakut veya kronik bir seyir gösterir, hastalık çok hafif semptomlarla yıllarca sürebilir, bakteri yavaş yavaş kalp kapağına hasar verirken ekokardiyografide vejetasyon görülmeyebilir. Burada, sadece 1 aylık konstitusyonel semptomlardan sonra gelişen NYHA sınıf IV kalp yetersizliği ile prezente olan genç bir erkek hastanın ekokardiyografisinde 3 cm’lik dev bir vejetasyon saptanan akut seyirli bir Q ateşi endokarditi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: akut Q ateşi endokarditi, Coxiella burnetii, ekokardiyogram, infektif endokardit, kapak replasmanı, Q ateşi, vejetasyon

Q fever endocarditis: is it always subacute or chronic?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Mehmet Rasih Sonsöz, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale