Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Scimitar Sendromuna farklı cerrahi yaklaşımlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-57510 | DOI: 10.5543/tkda.2019.57510

Scimitar Sendromuna farklı cerrahi yaklaşımlar

Onur Işık1, Muhammet Akyüz1, Meltem Çakmak2, Tülay Demircan3, Ali Rahmi Bakiler3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Scimitar sendromu, sağ akciğerin vasküler, bronşiyal ve parankimal malformasyonların kombinasyonu ile karakterize nadir görülen bir anomalidir. Bu sendrom, inferior vena kavaya anormal sağ pulmoner venöz drenajı, hipoplastik sağ pulmoner arter, hipoplazik sağ akciğer ve sağ akciğere aortopulmoner kollaterallerin varlığı ile kendini göstermektedir. Bu çalışmada, başarılı bir şekilde düzeltilen Scimitar Sendromlu 3 olguda farklı cerrahi yaklaşımları değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler: Scimitar Sendromu, akciğer hipoplazisi, pulmoner hipertansiyon

Different surgical approaches to scimitar syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Muhammet Akyüz, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale