Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
2015 ESC Pulmoner Hipertansiyon Kılavuzu’nda yeni anlayışlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(1): 4-8 | DOI: 10.5543/tkda.2015.57422

2015 ESC Pulmoner Hipertansiyon Kılavuzu’nda yeni anlayışlar

Mehmet Serdar Küçükoğlu, Ümit Yaşar Sinan
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Avrupa Kalp ve Solunum cemiyetlerinin (ESC/ERS) ortaklara hazırladıkları 2015 Pulmoner Hipertansiyon kılavuzu Ağustos ayındaki Avrupa Kardiyoloji Derneği toplantısında açıklandı.
Bu kılavuza göre Pulmoner hipertansiyon (PH), birden fazla klinik durumu içerebilecek ve
kardiyovasküler hastalıkların ve solunum hastalıklarının çoğunu daha da karmaşık hale getirebilecek bir fizyopatolojik bozukluk olarak tanımlandı. Bu yazımızda yeni kılavuzun günlük pratiğimize getirdiği yeniliklerden bahsetmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner Hipertansiyon, ESC, ERS,

The new insights of 2015 ESC Pulmonary Hypertension Guidelines

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Serdar Küçükoğlu, Ümit Yaşar Sinan. The new insights of 2015 ESC Pulmonary Hypertension Guidelines. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(1): 4-8

Sorumlu Yazar: Mehmet Serdar Küçükoğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale