Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Transkateter balon valvüloplasti sonrası gelişen akut siyanoz: Lokal prilokain kullanımına bağlı toksik methemoglobinemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 64-67

Transkateter balon valvüloplasti sonrası gelişen akut siyanoz: Lokal prilokain kullanımına bağlı toksik methemoglobinemi

Yakup Ergül, Kemal Nişli, Selma Kalkandelen, Aygün Dindar
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

Methemoglobinemi, okside demir içeren hemoglobin miktarındaki artışa bağlı olarak, değişen derecelerde siyanozla kendini gösteren bir tablodur. Prilokain klinikte sık kullanılan bir lokal anesteziktir ve süt çocuklarında tedavi dozunda bile edinsel methemoglobinemiye neden olabilmektedir. Bu yazıda, transkateter pulmoner balon valvüloplasti işlemi sonrasında ciddi siyanoz gelişen ve toksik methemoglobinemi tanısı konan iki kız bebek sunuldu. Yaşları 2 ayın altında olan hastalara, balon valvüloplasti işlemi öncesinde prilokain ile inguinal bölgeye lokal anestezi uygulanmıştı. Kan methemoglobin düzeyleri %49.6 ve %37.7 ölçülen hastalar intravenöz metilen mavisi ve askorbik asit ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Anestetik, lokal/yan etki, balon genişletme, siyanoz/etyoloji; bebek; methemoglobinemi/etyoloji/tedavi; metilen mavisi/terapötik kullanım; prilokain/yan etki; pulmoner kapak darlığı/tedavi

Acute cyanosis after transcatheter balloon valvuloplasty: toxic methemoglobinemia due to local prilocaine use

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yakup Ergül, Kemal Nişli, Selma Kalkandelen, Aygün Dindar. Acute cyanosis after transcatheter balloon valvuloplasty: toxic methemoglobinemia due to local prilocaine use. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 64-67

Sorumlu Yazar: Yakup Ergül, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale