Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Periferal emboliye neden olan Valsalva sinüsü trombozu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 52-54

Periferal emboliye neden olan Valsalva sinüsü trombozu

Fuat Gündogdu1, Eftal Murat Bakırcı1, Hüsnü Degirmenci1, Necip Becit2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Cerrahi Ana Bilim Dalı, Erzurum

Kırk dört yaşında kadın hasta periferal arter embolisi tanısıyla hastanemize yatırıldı. Periferal anjiyografide popliteal arterde tam tıkanıklık saptandı. Tıkanıklık Fogarty arteryel embolektomi kateteri ile başarılı şekilde tedavi edildi. Transtorasik ve transözofageal ekokardiyografi incelemelerinde non-koroner Valsalva sinüsünde hareketli, yuvarlak trombüs görüldü. Cerrahi tedaviyi kabul etmeyen hastaya warfarin ile antikoagülan tedaviye başlandı. Antikoagülan tedaviden bir ay sonra yapılan transtorasik ekokardiyografide non-koroner Valsalva sinüsündeki trombüsün kaybolduğu gözlendi. Hastada sistemik emboli atağı bir daha görülmedi. Non-koroner Valsava sinüsünde anevrizma olmaksızın oluşan trombüse bağlı periferal emboli nadir bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Antikoagülan/terapötik kullanım, ekokardiyografi, embolizm/etyoloji, iskemi/etyoloji; bacak/kanlanma; Valsalva sinüsü/patoloji; tromboz/komplikasyon/tedavi

Sinus of Valsalva thrombosis causing peripheral embolism

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fuat Gündogdu, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Degirmenci, Necip Becit. Sinus of Valsalva thrombosis causing peripheral embolism. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 52-54

Sorumlu Yazar: Eftal Murat Bakırcı, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale