Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Derleme Koroner Arter Hastalığının Tedavisinde Koroner Cerrahisi İle Koroner Anjiyoplastinin Karşılaştırılması: Yeni Randomize Çalışmaların Cevaplandırdığı ve Cevaplandırmadığı Sorular [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(2): 114-122

Derleme Koroner Arter Hastalığının Tedavisinde Koroner Cerrahisi İle Koroner Anjiyoplastinin Karşılaştırılması: Yeni Randomize Çalışmaların Cevaplandırdığı ve Cevaplandırmadığı Sorular

Ubeydullah DELİGÖNÜL1
University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, USA

Bu yazıda, yakın zamanlarda yayınlanmış olan ve koroner arter hastalığının tedavisinde anjiyoplasti ile bypass cerrahisini karşılaştıran randomize çalışmalar gözden geçirilmiştir. Hastane dönemi ve uzun süreli takipte mortalite ve miyokard infarktüsü her iki revaskülarizasyon yönteminde benzer bulunmuştur. Bu sonuçlar koroner anjiyoplastinin emniyetli bir revaskülarizasyon yöntemi olarak yerini pekiştirmiştir. Bypass cerrahisi, anjiyoplastiden farklı olarak daha az mükerrer revaskülarizasyona gerek göstermiş ve hafif-orta derecede anginanın kontrolünde biraz daha başarılı olmuş, fakat mükerrer revaskülarizasyonların bedeli de göz önüne alınsa, cerrahi daha pahalı bir yöntem olmaya devam etmiştir. Bu klinik farkların azaltılmasında yeni anjiyoplasti yöntemlerinin rolü tartışılmıştır. Diyabetik hastalardaki anjiyoplasti sonuçlarının farklılığı tartışılmış ve diğer klinik subgruplardaki sonuçlara değinilmiştir. Randomize çalışma sonuçlarının günlük uygulamaya geçirilmesindeki güçlükler üzerinde durulmuş ve hastaların uzun süreli takibine dayanan müşahede tipi çalışma sonuçlarının revaskülarizasyon endikasyonlarının verilmesindeki yardımına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, koroner bypass. koroner anjiyoplasti.

Review Comparison of Angioplasty With Bypass Surgery for the Treatment of Coronary Artery Disease: Questions Answered and Unanswered by Recent Randomized Trials

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ubeydullah DELİGÖNÜL. Review Comparison of Angioplasty With Bypass Surgery for the Treatment of Coronary Artery Disease: Questions Answered and Unanswered by Recent Randomized Trials. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(2): 114-122
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale