Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzun dönem statin kullanan hastalarda periferik polinöropati gelişimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 552-553 | DOI: 10.5543/tkda.2019.52735

Uzun dönem statin kullanan hastalarda periferik polinöropati gelişimi

Öner Özdogan
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler: statin, polinöropati, yan etki

Peripheral polyneuropathy in patients receiving long-term statin therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Öner Özdogan. Peripheral polyneuropathy in patients receiving long-term statin therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 552-553

Sorumlu Yazar: Öner Özdogan, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale