Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Torasik aortta aterom görüntülemede gerçek zamanlı üçboyutlu ve ikiboyutlu transözofajiyal ekokardiyografi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 653-653 | DOI: 10.5543/tkda.2012.51261

Torasik aortta aterom görüntülemede gerçek zamanlı üçboyutlu ve ikiboyutlu transözofajiyal ekokardiyografi

Sabahattin Gündüz1, Mustafa Yıldız2, Mehmet Özkan3
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Kars

Anahtar Kelimeler: Aort aterom, 3D transözofajiyal ekokardiyografi

Real-time three dimensional versus two dimensional transesophageal echocardiography for visualization of thoracic aortic atheroma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sabahattin Gündüz, Mustafa Yıldız, Mehmet Özkan. Real-time three dimensional versus two dimensional transesophageal echocardiography for visualization of thoracic aortic atheroma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 653-653

Sorumlu Yazar: Sabahattin Gündüz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale