Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Nadir kardiyoembolizm kaynağı: Lambl yumrulu hastada geçici iskemik atak [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 619-619 | DOI: 10.5543/tkda.2016.49576

Nadir kardiyoembolizm kaynağı: Lambl yumrulu hastada geçici iskemik atak

Semi Öztürk1, Tuğba Aktemur2, Muhsin Kalyoncuoğlu1, Gündüz Durmuş1, Mehmet Can1
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Kurtköy Ersoy Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Biküspit aortik valv, geçici iskemik atak, kardiyoembolism, lambl yumrusu.

Rare source of cardioembolism: transient ischemic attack in a patient with Lambl’s excrescence

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Semi Öztürk, Tuğba Aktemur, Muhsin Kalyoncuoğlu, Gündüz Durmuş, Mehmet Can. Rare source of cardioembolism: transient ischemic attack in a patient with Lambl’s excrescence. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 619-619

Sorumlu Yazar: Semi Öztürk, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale