Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Portal Sisteme Drenaj Gösteren Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 214-216

Portal Sisteme Drenaj Gösteren Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi

Selmin KARADEMİR1, Arman BİLGİÇ1, Süheyla ÖZKUTLU1, Funda ÖZTUNÇ1
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Pediatrik Kardiyoloji Bölümü, Ankara

Ekokardiyografi ve kardiak kateterizasyon ile tanı konulan ve portal sisteme drenaj gösteren bir total anormal pulmoner venöz dönüş olgusu sunuldu. Solunum güçlüğü gösteren siyanotik hastalarda bu nadir görülen anomalinin ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: İnfradiafragmatik total anormal pulmoner venöz dönüş, ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu

Total Anomalous Pulmonary Venous Connection to the Portal Venous System

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Selmin KARADEMİR, Arman BİLGİÇ, Süheyla ÖZKUTLU, Funda ÖZTUNÇ. Total Anomalous Pulmonary Venous Connection to the Portal Venous System. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 214-216
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale