Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Hipertansif Olgularda Kan Basıncındaki Akut Azalmanın Oksijen Kinetik Değerlerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 612-615

Hipertansif Olgularda Kan Basıncındaki Akut Azalmanın Oksijen Kinetik Değerlerine Etkisi

Şennur Ünal DAYİ1, Sait TERZİ1, Tamer AKBULUT1, Haldun AKGÖZ1, Ömer DAĞ1, Burak TANGÜREK1, Ayşegül ZOR1, Şükrü AKSOY1, Gülşah TAYYARECİ1
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Günlük aktivitelerimiz sırasında oluşan şikayetlerimizin değerlendirilmesinde submaksimal seviyede uygulanan egzersiz testleri değerlidir. Bilindiği gibi çoğu hipertansif olguda günlük aktiviteler sırasında çabuk yorulma ve nefes darlığı yakınması bulunmaktadır. Çalışmamızda kan basıncı kontrolünün oksijen kinetik değerleri üzerinde yarattığı etkileri değerlendirmeyi amaçladık. Kontrolsüz yüksek tansiyonlu toplam 28 olgu çalışmaya dahil edildi. Bu olgular kan basınç değerleri yüksek iken; sistolik kan basıncı (SKB): 183±13 mmHg, diyastolik kan basıncı (DKB): 94±9 mmHg ve kaptopril ile kan basıncı değerleri düşürüldükten sonra SKB: 133±8 mmHg, DKB:84±5mmHg modifiye Bruce protokolü 2. kademede iki kez birer saat arayla, 6 dakika süre ile yürütüldü. Olgularda her iki test arasındaki oksijen kinetik değerlerindeki (oksijen "defisit" ve ortalama yanıt süresi) değişkenlik araştırıldı. Olguların kan basıncı değerleri yüksek iken sabit hızda yaptıkları efor testi sırasında ölçülen oksijen "defisit" değeri 511±138 mililitre (ml), efora verilen ortalama yanıt süresi ise 44±12 saniye (sn) olarak bulundu. Kaptopril ile kan basıncı değerleri düşürüldükten sonra yapılan ikinci testte ölçülen oksijen "defisit" değeri 397±126 ml, ortalama yanıt süresi ise 36±9 sn bulundu. Aradaki fark istatistiki açıdan anlamlı bulundu (p=0.0001, p=0.001). Çalışma bulgularımıza göre kan basıncının normal seviyelere indirilmesi ile, erken dönemde oksijen kinetik değerlerinde belirgin iyileşme görülmektedir. Bu durum, egzersize kalbin daha kolay uyum sağladığını ve aynı iş yükünü daha düşük enerji ile gerçekleştirdiğini göstermekte ve kan basıncı kontrolünün önemini bir kez daha kanıtlamaktadır.


Effect of Acute Blood Pressure Reduction on Oxygen Kinetic Values in Hypertensive Cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Şennur Ünal DAYİ, Sait TERZİ, Tamer AKBULUT, Haldun AKGÖZ, Ömer DAĞ, Burak TANGÜREK, Ayşegül ZOR, Şükrü AKSOY, Gülşah TAYYARECİ. Effect of Acute Blood Pressure Reduction on Oxygen Kinetic Values in Hypertensive Cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 612-615
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale