Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Yapay mitral kapak ayrılmasının saptanmasında üçboyutlu ekokardiyografinin önemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 652-652 | DOI: 10.5543/tkda.2012.38092

Yapay mitral kapak ayrılmasının saptanmasında üçboyutlu ekokardiyografinin önemi

Sait Demirkol1, Şevket Balta1, Murat Unlu2, Zekeriya Arslan3
1GATA Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
2Beytepe Asker Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
3Gelibolu Asker Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Çanakkale

Anahtar Kelimeler: Protez Mitral Kapak açılması, Üç Boyutlu Ekokardiyografi

The value of three dimensional echocardiography in the detection of prosthetic mitral valve dehiscence

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sait Demirkol, Şevket Balta, Murat Unlu, Zekeriya Arslan. The value of three dimensional echocardiography in the detection of prosthetic mitral valve dehiscence. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 652-652

Sorumlu Yazar: Şevket Balta, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale