ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği: Farmakolojik Tedavisinin Gelişimi Üzerine Tarihsel ve Kuramsal Bir Deneme [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 431-435 | DOI: 10.5543/tkda.2023.37807

Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği: Farmakolojik Tedavisinin Gelişimi Üzerine Tarihsel ve Kuramsal Bir Deneme

Serdar Aksöyek
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Bilimsel devrim, kalp yetmezliği, kriz, olağan bilim dönemi, paradigma

Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: A Historical and Theoretical Essay on Evaluation of Pharmacological Treatment

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdar Aksöyek. Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: A Historical and Theoretical Essay on Evaluation of Pharmacological Treatment. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 431-435

Sorumlu Yazar: Serdar Aksöyek, Türkiye
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi