Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağlıklı ve atriyal septal defektli çocuklarda kalp hızı değişkenliği indeksleri arasındaki korelasyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 193-198 | DOI: 10.5543/tkda.2013.37676

Sağlıklı ve atriyal septal defektli çocuklarda kalp hızı değişkenliği indeksleri arasındaki korelasyon

Bülent Koca1, Süleyman Bakari2, Funda Öztunç3
1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Karen Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, Nairobi, Kenya
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ
Az sayıda araştırmacı kalp hızı değişkenliğinin (HRV) değerlendirilmesinde zaman veya frekans alan ölçümlerini, çoğu ise zaman alanı ve spektral analizi kullanmaktadır. Buçalışmada, atriyal septal defektli (ASD) olgular ve sağlıklı çocuklarda HRV’nin zaman ve frekans alan indeksleri arasında korelasyon olup olmadığı araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
ASD’li 28 ve sağlıklı 32 çocuk olmak üzere toplam 60 çocuk çalışmaya alındı. Zaman alan ölçümleri ve frekans alan ölçümleri 24 saatlik Holter EKG kayıtlarından yapıldı. Her bir grupta zaman alan ölçümlerinin kendi içinde ve frekans alan ölçümleri ile arasındaki korelasyon araştırıldı.

BULGULAR
Düşük frekans/yüksek frekans (LF/HF) oranı hariç diğer tüm ölçümler arasında pozitif korelasyon saptandı. Çeşitli değişkenler arasındaki korelasyon derecesi bazılarında güçlü diğerlerinde zayıf olmak üzere farklı bulundu.

SONUÇ
Çalışmamızda hem ASD’li hastalar hem de sağlıklı çocuklarda zaman alan ölçümleri ve frekans alan ölçümleri arasında korelasyon varlığı gösterildi. Aralarında güçlü bir korelasyon olan indekslerin bazıları birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Otonom sinir sistemi, kan basıncı izlemesi, ambulatuvar; çocuk; elektrokardiyografi; kalp hızı/fizyoloji; atriyal septal defekt.

Correlation among the heart rate variability indices in healthy children and those with atrial septal defect

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bülent Koca, Süleyman Bakari, Funda Öztunç. Correlation among the heart rate variability indices in healthy children and those with atrial septal defect. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 193-198

Sorumlu Yazar: Bülent Koca, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale