Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Santral Sinir Sistemi Patolojileri ve Kardiyovasküler Fonksiyonlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 217-222

Santral Sinir Sistemi Patolojileri ve Kardiyovasküler Fonksiyonlar

Mehmet İŞLER1, Emre KUMRAL1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Nöroloji Anabilim Dalları, İzmir

Santral sinir sisteminde (SS) değişik düzeylerde meydana gelen patolojik süreçler viseral fonksiyonları bu arada kardiyovasküler sistem fonksiyonlarını etkilemektedir. SSS lezyonları sinirsel ve humoral mekanizmaları etkileyerek, kan basıncı değişikliklerden akut pulmoner ödeme kadar varan komplikasyonlara neden olmaktadır. Klinik pratikte, miyokard iskemisi ve infarktüsle uyumlu EKG bulgularının ortaya çıkabilmesi ve hayatı tehdit eden aritmilerin görülmesi özellikle önem taşımaktadır. Bu nedenle, akut SSS lezyonu bulunan bir olgunun, sürekli elektrokardiografik izlem ve acil girişimlerin yapılabileceği özel ünitelerde izlenmesi gereğini vurgulamayı uygun bulur.

Anahtar Kelimeler: Santral sinir sistemi lezyonları, EKG, kan basıncı, akut pulmoner ödem, ani ölüm sendromu

Central Nervous System Disorders and Cardiovascular Functions

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet İŞLER, Emre KUMRAL. Central Nervous System Disorders and Cardiovascular Functions. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 217-222
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale