Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Travmatik radyal arteriyovenöz fistülün perkütan antegrad transarteriyel yolla tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 238-240 | DOI: 10.5543/tkda.2013.36690

Travmatik radyal arteriyovenöz fistülün perkütan antegrad transarteriyel yolla tedavisi

Kudret Keskin, Ayhan Olcay, Fatih Eren
Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Travmatik arteriyovenöz fistüller çoğunlukla kanamanın eşlik ettiği delici travma sonucu oluşur. Tipik olarak hastalarda travma bölgesinde titreşim ve üfürüm tespit edilir. Bu yazıda, yaklaşık 10 yıl önce sağ el bileğine aldığı delici travma sonrası arteriyovenöz fistül gelişmiş olan ve sağ elde şişlik ve ağrı yakınması ile başvuran bir kadın hasta sunuldu. Gerek çoklu fistül olması gerekse öncesine ait cerrahi girişim hikayesi sebebiyle yeni bir cerrahi gerişim riskli bulundu. Bu sebeple radyal arter yoluyla “coil” embolizasyonu yapıldı.

Anahtar Kelimeler: Arteriyovenöz fistül, koroner damar anomalisi/ tedavi; ekokardiyografi, Doppler; embolizasyon, terapötik; fistül/ tedavi.

Percutaneous antegrade transarterial treatment of traumatic radial arteriovenous fistula

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kudret Keskin, Ayhan Olcay, Fatih Eren. Percutaneous antegrade transarterial treatment of traumatic radial arteriovenous fistula. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 238-240

Sorumlu Yazar: Kudret Keskin, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale