Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyolojik Sendrom X'li Hastalarda Nisoldipin ve Ramipril'in Anti-iskemik ve Anti-anginal Etkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 213-217

Kardiyolojik Sendrom X'li Hastalarda Nisoldipin ve Ramipril'in Anti-iskemik ve Anti-anginal Etkileri

Fatih ÖZÇELİK1, Armağan ALTUN1, Gültaç ÖZBAY1
Trakya Üniversitesi T1p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne

Çalışmamızda; kardiyolojik sendrom X'li hastalarda nisoldipin ve ramiprilin anti-iskemik ve anti-anginal etkisini araştırdık. Kardiyolojik sendrom X tanısı (stabil angina pektoris, pozitif efor testi, negatif ergonovin testi ve normal koroner anjiyografi) konulan 18 hastaya (7 erkek, 11 kadın; yaş ortalaması 46±10 yıl) iki haftalık ilaçsız dönem sonunda 2x5mg/gün nisoldipin 4 hafta süre ile verildi. Aynı hastalara 2 haftalık ikinci ilaçsız dönem sonunda 1x2.5 mg ramipril 4 hafta süre ile verildi. Her dönemin sonunda modifiye Bruce protokolü ile treadmill egzersiz testi uygulandı. Nisoldipin ve ramipril tedavisi sonunda angina pektoris oluşma süresi (p=0.006, p=0.02), total egzersiz süresi (p=0.0008, p=0.02) ve ortalama metabolik eşitlik (p=0.0016, p=0.01) arttı. Egzersizde 1mm ST segment çökmesi oluşma süresi (p=0.002) nisoldipin tedavisi sonunda uzadı. ST segment çökmesinin normale dönme süresi (p=0.016, p=0.012), haftalık angina pektoris sayısı (p=0.00, p=0.028) ve dilaltı nitrit tüketim sayısı (p=0.00, p=0.012) nisoldipin ve ramipril tedavisi sonunda azaldı. Sonuç olarak; 10mg/gün nisoldipin ile 2.5 mg/gün ramiprilin kardiyolojik sendrom X'li hastalarda olumlu anti-iskemik ve anti-anginal etkiye sahip olduğunu saptadık.

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum kanal blokeri, anjiyotensin döniiştiiriicii enzim inhibitörü, kardiyolojik sendrom X

Anti-ischaemic and Anti-anginal Effects of Nisoldipine and Ramipril in Patients with Cardiological S)'ndrome X

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fatih ÖZÇELİK, Armağan ALTUN, Gültaç ÖZBAY. Anti-ischaemic and Anti-anginal Effects of Nisoldipine and Ramipril in Patients with Cardiological S)'ndrome X. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 213-217
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale