Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzman yanıtları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 383-384

Uzman yanıtları

Recep Demirbağ1, H. Murat Özdemir2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara


Answers of specialist

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Recep Demirbağ, H. Murat Özdemir. Answers of specialist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 383-384

Sorumlu Yazar: Recep Demirbağ, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale