TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 38 (5)
Cilt: 38  Sayı: 5 - Temmuz 2010
ARAŞTIRMA
1.
Hipertansiyonlu hastada genel kardiyometabolik risk profili: Pan-Avrupa GOOD çalışmasının Türkiye kolunun sonuçları
Global cardiometabolic risk profile in patients with hypertension: results from the Turkish arm of the pan-European GOOD survey
Giray Kabakcı, Mustafa Aydın, İbrahim Demir, Cevat Kırma, Filiz Özerkan
PMID: 21200100  Sayfalar 313 - 320

2.
Serum gama-glutamiltransferaz aktivitesinin safen koroner baypas greft tıkanıklığı
The relationship between saphenous coronary bypass graft occlusion and serum gamma-glutamyltransferase activity
Burcu Demirkan, Yeşim Güray, Ümit Güray, Osman Turak, Edjon Hajro, Şule Korkmaz
PMID: 21200101  Sayfalar 321 - 326

3.
Endotel disfonksiyonu ve enflamasyonun yavaş koroner akım üzerine etkisi
The effects of endothelial dysfunction and inflammation on slow coronary flow
Hasan Arı, Selma Arı, Ercan Erdoğan, Osman Tiryakioğlu, Kağan Huysal, Vedat Koca, Tahsin Bozat
PMID: 21200102  Sayfalar 327 - 333

4.
Levosimendan ve dobutamin akut dekompanse kalp yetersizliğinde 24 saatlik infüzyon sırasında benzer aritmi potansiyeli göstermektedir
Levosimendan and dobutamine have a similar profile for potential risk for cardiac arrhythmias during 24-hour infusion in patients with acute decompensated heart failure
Müjgan Tek, Yüksel Çavuşoğlu, Canan Demirüstü, Alparslan Birdane, Ahmet Ünalır, Bülent Görenek, Ömer Göktekin, Necmi Ata
PMID: 21200103  Sayfalar 334 - 340

5.
Koroner arter hastalığının değerlendirilmesi için çokkesitli bilgisayarlı tomografi ile incelenen hastalarda koroner arter anomalilerinin sıklığı
The prevalence of coronary artery anomalies in patients undergoing multidetector computed tomography for the evaluation of coronary artery disease
Hikmet Yorgun, Tuncay Hazırolan, Ergün Barış Kaya, Kadri Murat Gürses, Banu Evranos, Uğur Canpolat, Muşturay Karçaaltıncaba, Ahmet Hakan Ateş, Kudret Aytemir, Lale Tokgözoğlu, Giray Kabakçı, Ali Oto
PMID: 21200104  Sayfalar 341 - 348

OLGU BILDIRISI
6.
Parvovirüs B19 enfeksiyonu ile ilişkili akut perikardit ve geçici eritroblastopeni
Acute pericarditis and transient erythroblastopenia associated with human parvovirus B19 infection
Yakup Ergül, Kemal Nişli, Fatih Keleşoğlu, Aygün Dindar
PMID: 21200105  Sayfalar 349 - 351

7.
Egzersiz testi cihazındaki elektrokardiyografi kaydına elektromanyetik etkileşim
Electromagnetic interference with electrocardiogram recording of exercise test equipment
Farid Aliyev, Cengizhan Türkoğlu, Cengiz Çeliker, Işıl Uzunhasan
PMID: 21200106  Sayfalar 352 - 354

8.
Çıkış noktasının taşınması: Uygunsuz sinüs taşikardisinde hedefin belirlenmesinde temassız haritalamanın avantajı
Migration of the breakthrough: the advantage of noncontact mapping in targeting inappropriate sinus tachycardia
Erdem Diker, Alper Canbay, Özlem Özcan Çelebi, Sinan Aydoğdu
PMID: 21200107  Sayfalar 355 - 358

9.
Diseke aort anevrizmanın sol atriyumu sıkıştırması sonucu gelişen ciddi hemodinamik bozulma
Severe hemodynamic compromise due to left atrial compression by a dissecting aortic aneurysm
Nesligül Yıldırım, Abdulrahim Duşak, Tolga Onuk, Mustafa Aydın
PMID: 21200108  Sayfalar 359 - 362

10.
Yüzeyel manevralarla belirgin hale gelen tam olmayan elektrot kırığı
Incomplete pacemaker lead fracture revealed by superficial maneuvers
Hakan Aksoy, Sercan Okutucu, Ugur N Karakulak, Enver Atalar
PMID: 21200109  Sayfalar 363 - 365

11.
İnteratriyal septumda lipomatöz hipertrofinin eşlik ettiği atriyal septal defektlerin transkateter yolla kapatılması: Olgu sunumu
Transcatheter closure of atrial septal defects in a patient with lipomatous hypertrophy of the interatrial septum
Feyza Ayşenur Paç, Tuğçin Bora Polat, Ayşe Esin Kibar, Dursun Aras
PMID: 21200110  Sayfalar 366 - 368

DERLEME
12.
Antitrombosit tedavide yeni ilaçlar
Novel agents in antiplatelet therapy
Mehmet Ağırbaşlı, Hacer Güvenç, Altuğ Çinçin
PMID: 21200111  Sayfalar 369 - 378

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Ailesel Akdeniz ateşine bağlı perikart kisti
A pericardial cyst due to familial Mediterranean fever
Ahmet Çelik, Bekir Çalapkorur, İbrahim Özdoğru
PMID: 21200112  Sayfa 379
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
14.
Sağ atriyum, ventrikül ve çıkış yolunda serbest yüzen trombüs ve trombolitik tedaviyle başarılı tedavisi
Free-floating thrombus in the right atrium, ventricle, and outflow tract effectively treated with thrombolysis
Zekeriya Nurkalem, Mehmet Ergelen, Serhan Özcan, Nevzat Uslu
PMID: 21200113  Sayfa 380
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Sağ atriyum serbest duvarından köken alan ve aralıklı ciddi triküspit darlığına neden olan miksoma
Intermittent severe tricuspid stenosis caused by myxoma originating from the free wall of the right atrium
Mehmet Mustafa Can, İbrahim Halil Tanboğa, Gökhan Gözübüyük, Cihangir Kaymaz
PMID: 21200114  Sayfa 381
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Pulmoner arterde atipik görünümlü trombüs: Bilgisayarlı tomografi bulguları
Pulmonary artery thrombus with an atypical appearance: computed tomography findings
Yalçın Velibey, Servet Altay, Sait Terzi, Sinan Şahin
PMID: 21200115  Sayfa 382
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
17.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Recep Demirbağ, H. Murat Özdemir
Sayfalar 383 - 384
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 385
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale